FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTArvsordning05/10/2017

Arvsordning vid särkullbarn

Hej jag min syster och min farbror ska få ärva pengar från min faster. Min pappa är död och det finns inga mer syskon. Och min faster hade inga barn. Nu till min fråga eftersom min farbror är halvbror till min pappa och min faster. Ska jag och min syster då ärva mer än min farbror? Tacksam för svar mvh per

Lawline svarar

Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arv regleras i Ärvdabalken (ÄB). Svaret på din fråga beror på om det finns ett testamente som utgivits. Ett testamente kan utforma sig i många olika varianter, varför jag inte tänker redogöra dessa för dig här. Jag förutsätter i frågan att det inte finns något testamente som reglerar kvarlåtenskapen. Det framgår inte heller om din faster var gift under tiden vid sin död; Vore det så, ska efterlevande maken tillfallas hela kvarlåtenskapen (ÄB 3:1). Jag förutsätter därmed att din faster inte var gift vid tiden för sin död.

Frågan gäller arvet efter din faster. I första hand ska närmaste arvingar, s.k. bröstarvingarna ärva. Med dessa avses främst arvlåtarens barn eller i vissa fall barnbarn (2:1 ÄB). Den första arvsklassen kan inte göras gällande här då det framgår att din faster aldrig haft några barn. I andra hand ska därmed arvlåtarens föräldrar ta hälften var av arvet. Är någon av föräldrarna död, delar arvlåtarens syskon den förälderns lott. I ett avlidet syskons ställe träder dess avkomlingar, och varje gren tar lika lott. Finns det inga syskon eller avkomlingar, men lever någon av arvlåtarens föräldrar, tar den förälderns hela lotten. Finns det halvsyskon efter arvlåtaren, tar de tillsammans med helsyskon, del i lott, som skulle tillfallit deras förälder. finns det inga helsyskon, och är båda föräldrarna döda, tar arvlåtarens halvsyskon hela arvet (2:3 ÄB).

För att summera ovan, så beror svaret på om vissa omständigheter föreligger eller inte. Ur frågan kan jag inte urskilja om din farfar eller farmor lever. Lever dessa, delar båda lika på hela arvet. Om båda dina farföräldrar har avlidit innan din faster, så ska följande gälla:

-Vi delar upp kvarlåtenskapen 1/2 hos ena farföräldern, 1/2 hos andra farföräldern.

Hos ena farföräldern, ska din far och din farbror dela lika på 1/2 lotten, vilket blir 1/4 var. Iochmed att din far är död, ska alltså du och din syster träda i hans ställe. Du och din syster ärver alltså här 1/8 var!

Hos den andra farföräldern ska endast din far ärva dennes halva lott, då din farbror här inte har något legalt arvsanspråk. Men, eftersom din far är död, ska du och din syster ärva 1/4 var här.


Alltså

Ditt svar beror på ett antal förutsättningar vilket kan ge skilda utfall. Men förutsatt att dina farföräldrar har avlidit, att din faster inte var gift och utan förekomst av testamente, ska din farbror ärva 1/4 av hela kvarlåtenskapen. Du och din syster ska ärva 3/8 var av arvet. Svaret på din fråga blir således att du och din syster ärver mer än er farbror.


Hoppas att du fick hjälp med din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!Vänliga hälsningar

Gustav BerglundRådgivare