Arvsordning vid ena makens död

2016-02-24 i Arvsordning
FRÅGA
Hej!Min man och jag är gifta och vi har inga gemensamma barn men vi har bägge barn i tidigare förhållanden. Vi äger villa och fritidshus. När den första av oss avlider vad händer? Om det nu är jag, ärver då mitt barn hela min del? Eller skall min man först ha sin giftorätt och sen ärver mitt barn det som blir över av det??I slutändan när vi båda är borta så vill vi att min son skall ha 50 % av fastigheterna och min mans båda barn 50 %. Hur gör vi för att det skall bli så och att ingen skall kunna sälja eller ge bort hela eller delar av fastigheterna.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det första som händer när du eller din make går bort är att det sker en bodelning, se 9 kap 1 § ÄktB. Vad detta innebär är att ert giftorättsgods, dvs. den egendomen ni inte gjort till er enskilda egendom genom äktenskapsförord eller villkorats om i ett testamente, ska delas lika mellan er, 50 % var, se 7 kap. 1 § ÄktB. Denna hälft får du med full äganderätt, med andra ord får du disponera över egendomen som du vill utan begränsningar. Så låt säga att ni endast äger en fastighet vi den enes död, ja då innebär det att du har rätt till hälften av fastigheten vilket i praktiken innebär att du har rätt till hälften av dess värde.

När bodelning skett och egendomen delas lika återstår att behandla vad som händer med den avlidnes hälft. I ditt fall där ni båda har särkullbarn, dvs. barn som inte är era gemensamma så har barnen vars förälder gått bort rätt att få ut hela arvet dvs. den hälft som maken har efter bodelningen. Detta innebär att den efterlevande maken inte har rätt till något ur denna kvarlåtenskap(som exemplet ovan innebär det att den andra hälften av fastigheten tillfaller särkullbarnet till den avlidne maken).Detta går att utläsas ur 3 kap. 1 och 2§§ ÄB. Särkullbarnet/särkullbarnen kan förstås avstå att få ut detta arv enligt 3 kap. 9 § ÄB. Då tillfaller allt efterlevande maken med fri förfoganderätt vilket innebär att egendomen får disponeras hur som med undantag för att den inte får testamenteras bort eller ges bort genom ett förmånstagande. När den efterlevande sedan går bort har den första avlidnes särkullbarn rätt att få ut en kvotdel av förmögenhetsmassan, se 3 kap. 2 § ÄB. Kvotdelen är det den efterlevande fick när först avlidna gick bort/totala förmögenhet den efterlevande hade vi detta tillfället - fick denne 1 milj och hade en förmögenhet på 2 milj. så innebär det att kvotdelen blir 1/2.

Vem som får vad kan ni testamentera om men gör ni inte detta så delas helt enkel all egendom lika mellan dig och din make vid bodelningen och er vardera hälft går till era respektive barn. Så för att förtydliga: Äger ni en fastighet värd 5 milj kommer bodelningen resultera i att 2.5 milj kommer gå till den avlidnes barn och 2.5 milj till den efterlevande maken. När den efterlevande maken sedan dör går egendomen som denne har kvar till dennes barn(om särkullbarnen till den förste avlidne inte avstår sitt arv).

Vill ni att fastigheterna inte ska säljas eller dylikt kan ni helt enkelt testamentera hela fastigheter till respektive barn för risken är ju som du säger att barnen får andelar i fastigheter att de kan begära tvångsförsäljning för att få ut sin del i fastigheten, se 6 § samäganderättslagen. Ni behöver inte testamentera så att det blir exakt hälften till respektive sida men viktigt att komma ihåg är att barnen alltid har rätt att få ut sin laglott, vilket motsvarar hälften av kvarlåtenskapen, dvs. hälften av det den ena maken har kvar vid bodelningen, se 7 kap. 1 § ÄB. Men den andra hälften får man testamentera som man vill. Att uttala mig om hur exakt ni ska testamentera eller om ni överhuvudtaget behöver skriva ett testamente beror ju på vad ni har för egendom och vad det är värt. Har ni två fastigheter som båda är värda lika mycket är det inte ett större problem eller har ni annan egendom som kan kompensera barnen som får den fastigheten som är värd mindre lär det inte heller påkalla några större problem.

Vill du ha hjälp med att upprätta ett testamente eller bara få en mer exakt uppdelning av egendomen kan du kontakta våra samarbetspartners på Familjens Jurist, följ denna länk.

Annars om det är något som är oklart får du gärna kontakta mig på michelle.brodin@hotmail.com eller skriva en fråga i kommentarsfältet.

Hoppas detta var till hjälp.

Med Vänliga Hälsningar,

Michelle Brodin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1527)
2020-11-30 Vad händer med en persons arv om det inte finns något testamente?
2020-11-29 Ärver syskonbarn arvlåtaren eller allmänna arvsfonden?
2020-11-27 Har efterlevande makes arvingar rätt till arv från den först avlidne?
2020-11-26 Fördelning av arv

Alla besvarade frågor (86669)