Arvsordning vid efterlevande makas död

2016-07-26 i Arvsordning
FRÅGA
En änka (blev änka för ett halvår sedan) dog nyligen. Änkan har en syster. Den avlidne mannen har en bror (änkan och brodern har båda barn).Det finns en insatslägenhet efter änkan. Inventarier (som går till auktion) en mindre förmögenhet på bank som ska fördelas. Inget testamente finns och heller inget äktenskapsförord. Hur blir arvsfördelningen?
SVAR

Hej!

Tack för att du ställer din fråga till Lawline.

Regler om arvsrätt hittar du i ärvdabalken (1958:637), se här. Om jag förstått frågan rätt så hade den efterlevande makan (änkan) barn i livet då hon avled. Den avlidne änkans barn kallas för bröstarvingar och det är änkans barn som ärver halva änkans dödsbos kvarlåtenskap efter henne (se ärvdabalken 2 kap. 1 §).

Alltså, om änkans barn levde vid änkans död, så är det hennes barn som ärver all hennes kvarlåtenskap. Om barnet/barnen avlidit innan änkan, är det barnens barn som ärver. Om så inte är fallet ärver föräldrarna till änkan och om dessa är avlidna så är det änkans syster som ärver.

Resterande halva av kvarlåtenskapen ska som huvudregel fördelas till den tidigare avlidne makens arvingar. Vad jag förstår har den avlidne maken en bror i livet och (förutsatt att maken inte har några barn eller föräldrar som lever) så är det makens bror som ärver halva dödsboet efter änkan (så kallat efterarv). Detta regleras i ärvdabalken 3 kap. 2 §.

Hoppas detta gav svar på din fråga.

Vänliga hälsningar

Emma Persson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1531)
2020-12-04 Vem ärver den av oss som dör först?
2020-12-01 Frågor om vem som har rätt att ärva
2020-11-30 bodelning och arvsrätt vid ensambarn
2020-11-30 skatt vid bodelning?

Alla besvarade frågor (86940)