Arvsordning vid bortgång före arvsskifte

2020-05-23 i Arvsordning
FRÅGA
En ensamstående barnlös kvinna ärver en äldre släkting enligt dennes testamente. Kvinnan avlider innan boet har skiftats. Hennes närmaste släkting är en yngre broder. Vem ärver henne?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om arvtagaren dör innan boet har hunnit skiftas innebär det i sig ingen förändring förutom att personen själv inte kan ta emot arvet. Det avgörande är att arvtagaren avlidit efter arvlåtaren. Se 1 kap 1 § ärvdabalken. I ditt exempel verkar detta vara fallet, kvinnan verkar ha avlidit en tid efter hennes äldre släkting. Arvet som skulle tillkomma kvinnan kommer då tillfalla dödsbodelägarna i kvinnans dödsbo, alltså de som kommer att ärva kvinnan. Utifrån din information är den närmsta i arvsordningen hennes yngre bror. Brodern kommer då att ärva henne och även det hon ärvt från den äldre släktingen. Detta är förutsatt att ingen annan faktor påverkar arvsordningen såsom ett testamente.


Hoppas att du fick svar på frågan!

Med vänlig hälsning

Lisa Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1525)
2020-11-27 Har efterlevande makes arvingar rätt till arv från den först avlidne?
2020-11-26 Fördelning av arv
2020-11-26 Vem ärver vid efterarv?
2020-11-23 Kommer jag att ha någon rätt till arvet efter min farfar när han går bort?

Alla besvarade frågor (86528)