Arvsordning vid avliden adoptivbror utan barn

2015-05-26 i Arvsordning
FRÅGA
Min fråga gäller arvsrätt och är lite komplicerad och lyder som följer: Min avlidna mor hade en adoptivbror som avled i januari i år. Adoptivbrodern har inga barn eller andra eventuella syskon. Min morfar adopterade denna son tillsammans med sin förra fru och gifte sedan om sig med min mormor när den förra makan dog. Morfar är således ej mitt kött och blod. Har vi ändå arvsrätt i och med att mammas bror var adopterad och mormor och morfar var gifta? Annars tillfaller kvarlåtenskapen arvsfonden och det tycker jag är synd p.g.a affektionsvärde i en del av de saker som tillhört min mormor. ( Adoptivsonen bodde kvar i samma hus som de bodde i och som vi växt upp som barn) M.v.h.
SVAR

Hej, och tack för din fråga.

Om vi börjar med adoptivbarns ställning så regleras det Föräldrabalken 4 kap 8 § där det står att när det handlar om lagar där släktskap har rättslig betydelse så ska adoptivbarn sed som biologiska barn till den som adopterat.

Sedan får man gå till Ärvdabalkens andra kapitel för att reda ur arvsklasserna och arvsordningen för arvet efter din mammas adoptivbror. I första arvsklassen ärver bröstarvingar (barn) men sådana saknade din bror. Då går man vidare till andra arvsklassen som är den avlidnes föräldrar. Om föräldrarna skulle vara avlidna så ärver deras bröstarvingar i deras ställe. Dvs eventuella syskon ärver. Finns inga syskon i livet ärver syskonbarn osv. Hittar man ingen arvinge den vägen så går man uppåt igen och mor- och farföräldrar ärver, och fastrar och farbröder har istadarätt. Hittar man ingen arvinge den vägen heller går arvet, om testamente ej finns, till allmänna arvsfonden.

Du skriver att din morfar inte är ditt kött och blod, men jag antar att du menade att din morbror (din mors adoptivbror) inte är ditt eget kött och blod?

Under förutsättning att din morfar är din biologiska morfar och adoptivfar till den avlidne, men att din mormor inte är varken biologisk mor eller adoptivmor till den döde så blir arvsgången som följer:
Då bröstarvingar saknas tillfaller arvet efter den avlidne föräldrarna, dvs din morfar och hans fru innan din mormor. De delar på arvet. Din morfar är avliden, och då ärver hans barn genom istadarätten. Här ärver din mamma och hennes ev syskon alltså din morfars del av arvet efter adoptivsonen (dvs 50% av arvet). Du skriver att det inte finns fler syskon och att din mor är död, och då träder du och dina ev syskon i hennes ställe.

Så du får via din morfar en del av arvet (upp till 50% beroende på om det finns barn eller syskon i några led), under förutsättning att din morfar är biologisk far till din mamma.

Hoppas att det var svar på din fråga och redde ut det hela litegrann.

Vänligen,

Alexandra Wikner
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1444)
2020-08-03 Vem ärver enligt arvsordningen?
2020-08-02 Arv vid samägande av fritidshus
2020-08-01 Har man som barnbarn rätt till arv om ens mor har gått bort?
2020-07-31 Skuldsanering arv

Alla besvarade frågor (82613)