Arvsordning: syskon och halvsyskon

Hej

Vår bror har gått bort.

Hans föräldrar lever inte och vi är två helsyskon och två halvsyskon, varav det ena halvsyskonet är avliden men har två barn.

Hur ser arvsordningen ut i detta fall?

Med vänlig hälsning, nyfiken

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Relevanta bestämmelser finns i ärvdabalken (ÄB).

Jag kommer i mitt svar utgå från att inget testamente finns som kan påverka samt att din bror inte hade några barn.

Vem ärver?

De som i första hand ska ärva är de i första arvsklassen (bröstarvingarna) det vill säga släktingar i rakt nedstigande led (barn, eller om barnen inte längre finns i livet så blir det barnbarnen osv). (2 kap. 1 § ÄB)

Då du inte nämner några barn i din fråga, utgår jag från att din bror inte hade några barn. Om han hade barn, är det dessa som ska dela på hela kvarlåtenskapen (allt han lämnar efter sig).

Då det inte finns några bröstarvingar, ärver istället de i andra arvsklassen. Då blir det istället föräldrarna till den som avlidit som ärver hälften var efter sitt barn. Om någon av föräldrarna eller båda är avlidna, får varje förälders barn dela på den som föräldern skulle ha ärvt. (2 kap 2§ ÄB) För att lättare kunna förstå vem som ska få hur mycket, kan man tänka sig ett släktträd, där varje gren i trädet ska få lika mycket. Ett tips för att kunna se tydligare hur fördelningen sker och varför är att rita upp ett släktträd över de aktuella personerna.

Gör det någon skillnad att ena halvsyskonet avlidit?

I ett avlidet halvsyskons ställe träder dess barn (2 kap. 2§ ÄB). Detta innebär att man först gör en uppdelning som om även detta syskon varit i livet. Det som denne skulle fått ärva om den levt, får sedan de två barnen dela lika mellan sig.

Jag kommer nedan redogöra för två möjliga scenarier, för att visa hur fördelningen av arvet kan se ut samt på vilket sätt det gör skillnad huruvida de två halvsyskonen har samma förälder eller ej.

Fördelningen då båda halvsyskonen har samma förälder

Låt säga att A och B har tre gemensamma barn; den avlidne samt två helsyskon till denne. A har dessutom två andra barn, som B inte är förälder till. Utgångspunkten är att föräldrarna A och B ska få 50% var. Eftersom A och B nu är avlidna, får varje förälders barn dela på det som den föräldern skulle ha ärvt. A:s och B:s 50% av kvarlåtenskapen delas upp mellan deras barn oberoende av varandra, vi kan se det som att det sker i två olika steg. Steg ett är att B:s två barn (helsyskonen) ska dela på dennes 50% och får därför 25% var. Steg två är att A:s fyra barn (de två helsyskonen räknas här med igen eftersom de även är barn till A) ska dela på dennes 50% och får därför 12,5% var genom detta steg. Det innebär att i slutändan får halvsyskonen 12,5% var och helsyskonen får 37,5% var (25% plus 12,5%). Vad gäller det halvsyskon som avlidit, får dennes två barn dela på sin förälders del och de ärver därför 6,25% var.

Fördelningen då halvsyskonen inte har samma förälder

Likt i exemplet ovan har A och B har tre gemensamma barn; den avlidne samt två helsyskon till denne. De har även varsitt barn som inte är deras gemensamma. B:s tre barn får i det första steget dela på dennes 50% och A:s tre barn får i ett andra steg dela på dennes. De gemensamma barnen får två tredjedelar av 50% (en tredjedel från varje förälder) vilket utgör cirka 33% var av hela kvarlåtenskapen. De två halvsyskonen får en tredjedel av 50% från sin respektive förälder, vilket utgör ungefär 17% var. Då det ena halvsyskonet avlidit får dennes två barn dela på detta, vilket ger dem 6,25% var.

Sammanfattningsvis

Både helsyskon och halvsyskon ärver, men helsyskonen ärver mer än vad halvsyskonen gör. Hur mycket varje syskon ärver beror på om de två halvsyskonen har samma förälder eller inte. Det avlidna halvsyskonets arv går till dennes barn. Återigen vill jag tipsa om att rita upp ett släktträd över de aktuella personerna och skriva in procentsatserna, för att lättare kunna förstå sambandet. Samt att tänka sig att man fördelar A:s andel till dennes barn i ett eget steg för sig oberoende av B och vice versa.

Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Anna JohannessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo