Arvsordning samt bouppteckning

2016-08-12 i Arvsordning
FRÅGA
Hej! Min farbror Pelle gick nyligen bort. Han var vid sin bortgång gift med Lisa. De gifte sig redan i mitten av 1950-talet och fick inga barn. Pelle hade tre syskon, alla är döda. Hans föräldrar är (naturligtvis) döda, de var födda 1894 och 1895. Vad jag vet hade Pelle fem syskonbarn som alla är livet. Jag är en av de fem syskonbarnen. Lisa har en syster som är livet som hon umgås mycket med. Vad jag vet så har Lisas syster två barn. Hur ser arvsläget ut generellt? Jag hoppas att Lisa ärver Pelle fullt ut i detta läget, men vad händer när hon går bort? Av Pelles syskonbarn tror jag att min bror och jag stod närmast honom. Pelle var min gudfar och Lisa är min gudmor. Jag tror inte att Lisa vill att allt en gång enbart ska gå till hennes systers sida. Nu har jag dock av en juristfirma blivit kallad till Pelles bouppteckning om knappt en vecka. Är det en allmän praxis eller kan det tyda på något särskilt? För min del känns det lite "dumt" att gå dit. Det som var Pelles och Lisas gemensamma ekonomi är nu Lisas ensak kan jag känna. Å andra sidan: kan jag missa något genom att inte gå dit?
SVAR

Hej,

Tack för din fråga!
Regler om arv och testamente finner du i Ärvdabalken.

Arvsordning
Den legala arvsordningen, som styr vem/vilka som har rätt att ta del av en persons arv, delas in i tre arvsklasser. I första arvsklassen (se Ärvdabalken 2 kap 1§) ingår den avlidnes bröstarvingar, dvs. barn, barnbarn, barnbarnsbarn osv. Eftersom att Pelle inte hade några barn blir inte första arvsklassen aktuell i detta fall, utan arvsrätten går istället vidare till arvingar i andra arvsklassen. Enligt andra arvsklassen (se Ärvdabalken 2 kap 2§) är det först Pelles föräldrar som ska ärva honom och dela lika på hans kvarlåtenskap, men eftersom att föräldrarna inte finns i livet är det Pelles syskon som ska ärva i föräldrarnas ställe (s.k. istadarätt). Pelles syskon finns dessvärre inte heller i livet och det innebär att syskonbarnen får träda i sina föräldrars ställe. Den s.k. istadarätten blir alltså aktuell även här och syskonbarnen blir Pelles närmaste arvingar och ska dela på Pelles kvarlåtenskap.

Som exempel kan ges följande:
Pelles föräldrar A och B skulle ha ärvt 1/2 av Pelles kvarlåtenskap vardera. Ingen av dessa föräldrar finns i livet och därför ska Pelles syskon C, D och E dela på de arvslotter som skulle ha tillfallit deras föräldrar. Detta innebär att C får rätt till 1/3 av A:s arvslott, dvs. 1/6, samt 1/3 av B:s arvslott, dvs. 1/6.. Detsamma gäller för D och E.
C, D och E finns inte heller i livet och därför träder syskonbarnen i deras ställe.
Om du, F, och din bror, G, är barn till C (och de enda barnen) ska ni dela lika på den arvslott som C skulle haft. Det innebär att ni får dela lika på 1/6 som C skulle haft av A och 1/6 som C skulle haft av B. Du och din bror får därmed rätt till 1/6 vardera (1/12+1/12). På liknande sätt fungerar det för resterande syskonbarn.

Eftersom att Pelle var gift, ska dock hans kvarlåtenskap först tillfalla Lisa. Ni syskonbarn som har rätt att ärva Pelle, får då först ut era arv när även Lisa avlidit. Ni blir s.k. efterarvingar. Ni kommer då ha rätt till samma arvsandel som räknades ut vid Pelles död. Vid Lisas död kommer hälften av hennes bo (detta är fallet om makarna hade full giftorättsgemenskap) utgöra Pelles kvarlåtenskap ur vilken syskonbarnens arvsandelar ska beräknas. Andra hälften utgör Lisas egen kvarlåtenskap som hennes egna arvingar ska få dela på. Detta framgår av Ärvdabalken 3 kap 1§ 1st.

Bouppteckning
Efterlevande make ska kallas till bouppteckningen. Dessutom ska legala arvingar samt legala efterarvingar kallas till bouppteckningen. Detta framgår av Ärvdabalken 20 kap 2§. Du och resten av syskonbarnen är legala efterarvingar och ska därför kallas till bouppteckningen. Det finns således en skyldighet att kalla både efterlevande maka och alla syskonbarn till bouppteckningen. Det finns däremot ingen skyldighet att närvara vid denna bouppteckning. Jag rekommenderar dig dock att närvara vid bouppteckningen så att du kan ta tillvara på din arvsrätt och även bli informerad om denna. Skulle det vara så att du inte har möjlighet att närvara, kan det vara lämpligt att ge en fullmakt till bouppgivaren att företräda dig vid mötet.

Hoppas att detta besvarar din fråga, i annat fall är du varmt välkommen att återkomma.

Med vänlig hälsning,

Louise Sundström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1498)
2020-10-26 Arvsordningen och testamentets påverkan
2020-10-25 Ärver sambo eller syskon?
2020-10-23 Kommer min avlidna systers barn ärva?
2020-10-22 Vad ärver mina barnbarn när jag avlider?

Alla besvarade frågor (85609)