Arvsordning sambo

2016-10-07 i Arvsordning
FRÅGA
Vem ärver en 40-åring. Mor lever och är sambo. Fadern är död. Hans syster är gift och i livet.Den döde har inget helsyskon men har fyra halvsyskon
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förutsätter i mitt svar från att 40-åringen är sambo, har en mor i livet, 4 halvsyskon varav en av dem är systern som är gift.

Den första arvsklassen som alltså är först på tur att ärva är avlåtarens barn (bröstarvingar) som får lika lott enligt 2 kap 1§ Ärvdabalken (ÄB). Finns det ingen i den första arvsklassen går man vidare till den andra arvsklassen enligt 2 kap 2§ ÄB som består av arvlåtarens föräldrar som får hälften var av arvet. Är någon av föräldrarna död delar arvlåtarens syskon på den förälderns lott, även halvsyskon på den avlide förälderns sida är med och delar på den förälderns lott. I ett avlidet syskons/halvsyskons ställe träder dennes avkomlingar och varje gren tar lika lott. Lever ingen i den andra arvsklassen går man vidare till den tredje arvsklassen som i första hand består av arvlåtarens far- och morföräldrar enligt 2 kap 3§ ÄB. Är en far- eller morförälder död träder dennes barn in istället, alltså arvlåtarens morbröder, farbröder, mostrar och fastrar.

Om arvlåtaren är gift ska kvarlåtenskapen enligt 3 kap 1§ ÄB tillfalla efterlevande make som då alltså erhåller kvarlåtenskapen efter arvlåtaren före de gemensamma barnen som sedan vid efterlevande makes död har rätt till efterarv efter den först avlidne maken. Sambor har enligt lag ingen arvsrätt efter varandra.

Arvsordning ovan tillämpas förutsatt att det inte finns något testamente som fördelar kvarlåtenskapen annorlunda. Bröstarvingar har dock alltid rätt till sin laglott vilken är hälften av arvslotten enligt 7 kap 1§ ÄB, alltså det som bröstarvingen skulle erhållit om det inte funnits något testamente. Ett testamente som inskränker en bröstarvinges laglott är ogiltigt i den delen.

Då 40-åringens mor är i livet och då det inte finns någon i den första arvsklassen (barn/barnbarn) kommer hälften av arvlåtarens arv att tillfalla henne. Den andra halvan, förutsatt att arvlåtarens far inte är i livet, kommer att tillfalla arvlåtarens fars barn. Om halvsyskonen är på moderns sida kommer hela arvet att tillfalla arvlåtarens mor. Om 40-åringen vill att arvet ska fördelas annorlunda kan som sagt ett testamente upprättas.

Hoppas detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att återkomma!
Med Vänlig Hälsning

Felicia Lundgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1472)
2020-09-22 Kan jag testamentera mitt arv till mitt styvbarn om jag avlider före min mor?
2020-09-22 Kan ett särkullbarns moder ärva från särkullbarnets fader?
2020-09-17 Ärver syskonen eller barnbarnen?
2020-09-17 Vem har arvsrätt när en bröstarvinge har avlidit före sin förälder?

Alla besvarade frågor (84253)