Arvsordning om barn dör först alternativt föräldrar dör först, samt att barns make/maka inte ärver

2017-10-10 i Arvsordning
FRÅGA
Jag och min hustru har 3 gemensamma barn varav 2 är gifta med gemensamma barn. Vi har i testamente skrivit att arvet efter oss skall vara enskild egendom. Våra gifta barn har inte sinsemellan äktenskapsförord eller upprättat testamente. Om våra barn dör före oss ärver våra barnbarn oss direkt då efter vår död? Om våra barn dör efter oss kan vi formulera vårt testamente så att arvet efter oss går direkt till barnbarnen och således inte ärvas av den efterlevande maken/ makan?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Era barn avlider först

I det fall era barn avlider före er, träder era barnbarn in i deras ställe och anses vara bröstarvingar (2 kap. 1 § ärvdabalken). Era barnbarn ärver er alltså direkt, efter att ni gått bort, och era barn inte längre är i livet. Med bröstarvingar menas barn och de hör till första arvsklassen. Skulle ens barn ha avlidit, träder barnbarn in som bröstarvingar. Sista led att ärva i första arvsklassen är barnbarnsbarn. Därefter träder andra och tredje arvsklassen in.

Ni avlider först

Skulle era barn avlida efter er, så är det mycket riktigt att ni kan testamentera till era barnbarn. Det är dock av betydelse att komma ihåg, att i det fall ni testamenterar allt till era barnbarn, era barn ändå har rätt att få sina laglotter, vilket utgör hälften av vad de skulle fått i arv (7 kap. 1 § ärvdabalken).

Barns make ärver inte

Ni måste heller inte nödvändigtvis testamentera allt till era barnbarn för att era barns respektive make/maka inte ska ta del av era barns arv. Först ska nämnas, att era barns make/maka inte kommer ärva er, så länge ni faktiskt inte testamenterar egendom till dem. Eftersom ni skrivit i testamentet att egendomen efter er ska vara enskild egendom, betyder det även, att era barns make/maka inte kommer ha någon rätt till den egendomen, i fall era barn skulle genomgå skilsmässa (7 kap. 2 § äktenskapsbalken).

Undantag till enskild egendom

Skulle ni testamentera allt till era barn som enskild egendom, är det dock viktigt att veta, att i det fall de dör, kommer deras respektive efter en bodelning erhålla era barns enskilda egendom. Egendomen erhålls med fri förfoganderätt, vilket innebär att de kan förbruka den, men inte testamentera bort den (3 kap. 2 § äktenskapsbalken). Det är även så, att skulle era barn genomgå äktenskapsskillnad, kan de välja att ta med den enskilda egendomen i en bodelning och den blir då giftorättsgods (det som ska ingå i bodelning) (10 kap. 4 § 2 stycket äktenskapsbalken). I vissa sällsynta fall kan även enskild egendom förlora karaktären av enskild egendom, exempelvis om pengar, som är enskild egendom, sammanblandas med pengar på ett konto som är giftorättsgods enligt 7 kap. 1 § äktenskapsbalken (NJA 1992 s. 773).

Råd

Vill ni vara så säkra som möjligt på att era barns respektive inte ska få någon del av det ni lämnar i arv, kan ni alltså testamentera allt till era barnbarn. Men era barn kommer fortfarande ha rätt att få sin laglott.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus Schenkel
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1638)
2021-07-28 Min son har avlidit, vem ärver honom?
2021-07-28 Den legala arvsrätten.
2021-07-21 Vilka har rätt till arv efter en ogift person?
2021-07-20 Hur fördelas arvet mellan bröstarvingar?

Alla besvarade frågor (94351)