Arvsordning och samboförhållande

2020-05-21 i Arvsordning
FRÅGA
Vår son avled i en tragisk olycka vi föräldrar är i livet båda två vår son hade två minderåriga barn och en sambo vem ärver honom
SVAR

Hej!

Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga.

Inledningsvis vill jag beklaga sorgen.

Tillämpliga lagar är ärvdabalken (ÄB), sambolagen (SamboL) och föräldrabalken (FB).

I mitt svar utgår jag från att testamente inte har upprättats.

Sambor ärver inte

Sambor ärver inte enligt svensk rätt. En efterlevande sambo har emellertid rätt att begära bodelning (8 § första stycket SamboL). Bodelningen innebär att den så kallade samboegendomen, det vill säga bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL), delas lika mellan den efterlevande sambon och er sons dödsbo.

Arvet tillfaller barnen

Er sons arv kommer att tillfalla hans barn. Barn finner vi i den första arvsklassen (2 kap. 1 § första stycket ÄB). De ärver allt eftersom arvet alltid stannar vid den arvsklass där arvingar finns. Arvet kommer således fördelas mellan barnen, vilket innebär att de kommer att erhålla hälften var (2 kap. 1 § andra stycket ÄB).

Förvaltning av minderåriga barns egendom

Barnen är minderåriga. De kommer således inte att få råda över sina respektive egendomar (9 kap. 1 § FB). Det här betyder att det är deras förmyndare, vanligen föräldrarna/föräldern, som kommer att förvalta arvet tills de blir myndiga. Om efterlevande sambo är barnens förälder kommer således denne att förvalta arvet fram till dess (10 kap. 2 § FB).

Hoppas ni fick svar på er fråga.

Med vänlig hälsning,

Anton Blomqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1527)
2020-11-30 Vad händer med en persons arv om det inte finns något testamente?
2020-11-29 Ärver syskonbarn arvlåtaren eller allmänna arvsfonden?
2020-11-27 Har efterlevande makes arvingar rätt till arv från den först avlidne?
2020-11-26 Fördelning av arv

Alla besvarade frågor (86708)