Arvsordning och reavinstskatt

2018-09-30 i Arvsordning
FRÅGA
Vi står inför ett arvsskifte efter en faster/moster. Hon var ensamstående utan barn. Föräldrar och syskon är avlidna. Närmast står vi 3 syskonbarn som bröstarvingar. 2 till en avliden bror och 1 till en avliden syster. Delas arvet i 3 lika delar?I dödsboet ingår en fastighet som vi ska sälja. Vilken procent får vi betala i skatt vid försäljningen?Tacksam för svar.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer först att besvara den arvsrättsliga delen av din fråga för sedan skänka lite klarhet kring fastighetsförsäljningen.

Arvsordning

Den svenska arvsrätten regleras till största del i ärvdabalken. Arvsrätten delas upp i tre olika s.k. arvsklasser som anger den ordning arv fördelas efter. Det finns en princip som kallas istadarätt som innebär att om en arvtagare är avliden så tar dennes barn arvet i den avlidnes ställe. De som ärver genom istadarätt delar lika mellan sig i syskonskaran.

- Den första arvsklassen utgörs av den avlidnes avkomlingar i direkt nedstigande led, alltså den avlidnes barn, barnbarn osv. Arvingar i den första arvsklassen är de som kallas för bröstarvingar (2 kap. 1 §).

- Den andra arvsklassen ärver endast om den första arvsklassen är "tom", dvs. när den avlidne saknar barn. Den andra arvsklassen utgörs av den avlidnes föräldrar. Är föräldrarna inte i livet går arvet genom istadarätten vidare till den avlidnes syskon, syskonbarn osv. (2 kap. 2 §).

- Den tredje arvsklassen ärver endast om både den första och andra arvsklassen är "tomma", dvs. när det helt saknas arvingar i dessa arvsklasser. Tredje arvsklassen utgörs av den avlidnes far och morföräldrar. Är inte dessa i livet träder deras barn in som arvtagare genom istadarätt. I tredje arvsklassen är dock istadarätten begränsad till ett led, alltså till far- och morbröder samt fastrar och mostrar (2 kap. 3 §).

För att applicera detta på din fråga så kan vi först konstatera att eftersom den avlidne fastern/mostern saknade barn så är den första arvsklassen "tom". Härefter går arvet vidare till den andra arvsklassen, alltså till faster/mosters föräldrar. Eftersom föräldrarna är avlidna träder deras barn in genom istadarätten. Faster/mosters syskon delar då lika mellan sig så de får ½ var av arvet. Eftersom faster/mosters syskon också är avlidna träder deras barn in i deras ställe och tar över deras rätt till arvet. Alltså får broderns barn ½ av arvet medan systerns barn får ½ av arvet. Detta betyder i ditt fall att systerbarnet, som är ensam, får ½ av arvet. Brorsbarnen däremot får ¼ var av arvet eftersom de är två som delar.

Med detta sagt så står det er arvtagare fritt att komma överens om en annan fördelning. Så länge alla dödsbodelägare är ense när ni gör arvsskiftet så får ni fördela arvet som ni vill mellan er.

Fastigheten

Svaret på din fråga aktualiserar inkomstskattelagen som är den viktigaste regleringen på området. Det framgår inte av din fråga varken vad det är för typ av fastighet eller relevanta siffror på denna så ett direkt svar kan jag tyvärr inte ge. Däremot kan jag redogöra lite allmänt för reglerna kring detta.

Den skatt du funderar på brukar kallas reavinstskatt eller kapitalvinstskatt. Som namnet antyder är det vinsten på försäljningen som beskattas, alltså skillnaden mellan anskaffningsvärdet och försäljningssumman. När en fastighet går vidare genom arv inträder arvtagaren i den avlidnes skattemässiga situation (44 kap. 21 §). Detta betyder att reavinstskatten kommer beräknas på den anskaffningskostnad som din faster/moster hade för fastigheten. Till anskaffningskostnaden kan också eventuella förbättringskostnader läggas och då minskar vinsten som ska beskattas (44 kap. 13 och 14 §). Vinsten beskattas sedan olika beroende på vilken typ av fastighet det är fråga om. Något förenklat kan vi säga att om det är en privatbostad ligger skattesatsen på 22% medan skattesatsen blir 27% för en näringsfastighet (45 kap. 33 §och 65 kap. 7 §). Är det en bostad som ska säljas så har Skatteverket ett smidigt beräkningsverktyg för att beräkna skatten som jag kan rekommendera.

Jag hoppas detta besvarade dina frågor! Är det något annat du undrar är du naturligtvis varmt välkommen att ställa en ny fråga.

Fredrik Wållberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1118)
2019-03-21 Kan gemensamma barn göras arvlösa?
2019-03-19 Kan barn ärva innan en efterlevande make?
2019-03-16 Barnbarns rätt till arv
2019-03-15 Arv till helsyskon resp. halvsyskon

Alla besvarade frågor (66940)