Arvsordning och makars arvsrätt

2015-02-23 i Arvsordning
FRÅGA
Jag undrar hur arvslagstiftningen fungerar i denna situation:Jag och min fru har inga barn och har ett legalt upprättat testamente som i första hand utpekar varandra som 100% arvtagare (om vid livet), i andra hand mina föräldrar (min fru har inge släktingar i livet som hon har kontakt med eller vill skall ärva något) och i tredje hand ett antal stiftelser för välgörande ändamål.Jag är mina föräldrars enda barn (jag har inte heller några kända halvsyskon). Mina föräldrar har dock halvsyskon som är i livet.Om jag skulle avlida före mina föräldrar och de senare avlider utan att tills dess ha skrivit något testamente tillfaller då alla deras tillgångar till min fru eller kommer även deras släktingar att vara med och dela?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Jag har uppfattat det som att du frågar om huruvida din fru kan ärva dina föräldrar utan att det har upprättats ett testamente som utpekar henne som arvtagare, samt om dina föräldrars halvsyskon är arvtagare i fall då testamente ej finns.

Reglerna om arvsrätt och arvsordning finner du i Ärvdabalken. Arvsordningen i svensk lag, när testamente ej föreligger, är uppställd så att i första hand ärver den avlidnes bröstarvingar (barn, barnbarn, barnbarns barn etc.). Om det inte finns några bröstarvingar ärver den avlidnes föräldrar, och om dessa, eller någon av dem, är avlidna ärver den avlidnes syskon, hel- som halvsyskon. Lever inte arvlåtarens föräldrar, syskon eller syskons avkomlingar, tar farföräldrar och morföräldrar arvet. Är en farförälder eller morförälder död, delar den dödes barn dennes lott. Finns det inga barn efter den döde, tar den andre av farföräldrarna eller morföräldrarna den dödes lott. Om även han eller hon är död men har efterlämnat barn, tar barnen den dödes lott. Finns det ingen arvinge på den sidan, går hela arvet till arvingarna på den andra sidan.

Undantaget till att bröstarvingar ärver i första hand är då den avlidne var gift vid dess död, då ska kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken med fri förfoganderätt och eventuella gemensamma bröstarvingar får ut sitt arv först då den efterlevande maken avlider. Se 3 kap. 1 § Ärvdabalken.

Äktenskap innebär dock ingen mer vidsträckt arvsrätt än att kvarlåtenskapen från den avlidne maken tillfaller den efterlevande maken med fri förfoganderätt. Detta innebär för er del att din fru inte kan ärva dina föräldrar utan att ett testamente föreskriver det. Om du avlider före dina föräldrar så ärver enligt arvsordning deras halvsyskon kvarlåtenskapen från dina föräldrar då de är de sista kvarlevande arvtagarna. Din fru ärver dig enligt svensk arvsordning som efterlevande make, men hennes arvsrätt som efterlevande make, utan testamente, sträcker sig inte till att ärva dina föräldrar. Detta på grund av att lagstiftaren har strävat efter att skydda den efterlevandes ekonomiska ställning när den andra maken avlider, det rör sig alltså mer om en skyddslagstiftning än en arvsrätt.

Vänliga hälsningar,

Amanda Lidberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1444)
2020-08-03 Vem ärver enligt arvsordningen?
2020-08-02 Arv vid samägande av fritidshus
2020-08-01 Har man som barnbarn rätt till arv om ens mor har gått bort?
2020-07-31 Skuldsanering arv

Alla besvarade frågor (82613)