FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTArvsordning16/06/2018

Arvsordning och istadarätt

Min far är ett av tre kvarvarande syskon som ärver sin syster. Hon var änka, hade inga barn, och föräldrarna är ej i livet. Nu återstår två syskon, samt barn och barnbarn till andra, avlidna syskon. Hur fördelas arvet då?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I denna fråga är ärvdabalken (ÄB) tillämplig.

Huvudregeln inom svensk arvsrätt är att barn till den avlidne utgör den första arvsklassen. Det innebär att det är barnen som ska ärva i första hand (2 kap. 1 § första stycket ÄB) Om den avlidne inte har några barn utgör den andra arvsklassen den avlidnes föräldrar. Föräldrarna ska dela hälften på arvet (2 kap. 2 § första stycket ÄB)

I detta fall finns det inte några föräldrar vid liv det innebär att den avlidnes syskon har istadarätt. Istadarätt innebär att syskonen träder in i sina föräldrars plats som arvtagare. Syskonen ska sedan dela på föräldrarnas lott.

Matematiskt blir den summan som blir föremål för arv delat på två, varav hälften går till mamman och hälften till pappan. Därefter delar man det som föräldrarna har fått med antalet syskon, bortsett från det syskon som är arvlåtaren (den som nyligen har dött). Det syskon som har dött men har barn som är vid liv ska även räknas med. (2 kap. 2 § andra stycket ÄB)

De syskon som är vid liv kommer att få ärva av sina föräldrar medan barnet till det avlidna syskonet har istadarätt vilket innebärm som tidigare nämnt, att de ärver istället för det avlidna syskonet. Om det avlidna syskonet inte har barn vid liv har dennes barnbarn istadarätt.

Om du vill ha mer rådgivning kan du ringa till oss på 08-533 300 04 eller skicka in en expressfråga!

Med vänliga hälsningar

Susanne ZahawiRådgivare
Hittade du inte det du sökte?