Arvsordning och istadarätt

2016-08-04 i Arvsordning
FRÅGA
Vi är tre syskon kvar i livet. Min syster är gift men de har inga barn. Jag är ensamstående med ett barn. Min bror är ensamstående utan barn. Hur blir arvsordningen???
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förutsatt att det inte finns något testamente som fördelar kvarlåtenskapen annorlunda blir Ärvdabalkens arvsordning tillämplig. Jag förutsätter i mitt svar att det är arvet efter er mamma/pappa som du undrar hur det ska fördelas. Enligt 2 kap 1§ Ärvdabalken (ÄB) tillhör arvlåtarens barn första arvsklassen och är alltså först på tur att ärva. Arvlåtarens barn ska erhålla lika stor del av kvarlåtenskapen. Du skriver att det finns 3 barn kvar i livet, om arvlåtaren har fler barn men som har avlidit träder det avlidna barnets eventuella barn, alltså barnbarn till arvlåtaren, in i dennes ställe och erhåller dennes lott (så kallad istadarätt). Istadarätten är obegränsad och gäller därför även barnbarns barn och så vidare. Förutsatt att det inte finns något testamente och att det inte finns andra arvingar än ni 3 syskon erhåller ni alltså 1/3 var av kvarlåtenskapen.

Hoppas detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att återkomma!
Med Vänlig Hälsning

Felicia Lundgren
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1565)
2021-02-21 Arvsordningen
2021-02-21 Vem ärver efter vår far och kan mina bröder skriva över sina andelar på mig?
2021-02-19 ​Arvsfördelning och rättsverkan av en adoption
2021-02-08 Inga barn - vad händer med bostad om ena maken dör?

Alla besvarade frågor (89567)