Arvsordning när syskon och sambo lever

2017-01-16 i Arvsordning
FRÅGA
Finns det någon arvsrätt, laglott, mellan syskon? Det finns inga barn eller föräldrar. Däremot en sambo sen länge. Tacksam för svar.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawlines gratisavdelning med din fråga.

Ja, syskons arvsrätt återfinns i 2 kap. 2 § 2 st. ärvdabalken. Det förutsätter att det inte finns bröstarvingar (barn alt. barnbarn o.s.v.) eller föräldrar i livet, vilket verkar överstämma med de aktuella förutsättningarna. Det är dock enbart bröstarvingar som har rätt till laglott (en halv arvslott), 7 kap. 1 § ÄB. Sambos har ingen arvsrätt, de har dock rätt att behålla gemensamt bohag, i en bodelning, till ett värde av minst två basbelopp (89600 kr 2017), 18 § 2 st. sambolagen.

I ert exempel är det således syskonen som ärver allt, bortsett från undantaget i sambolagen, under förutsättning att arvlåtaren inte förordnat om sitt kvarlåtenskap i ett testamente. Det är enbart laglotten som går före ett testamente. Finns det ett giltigt testamente är det alltså det som gäller.

Med vänlig hälsning,

Anton Olenius
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1525)
2020-11-27 Har efterlevande makes arvingar rätt till arv från den först avlidne?
2020-11-26 Fördelning av arv
2020-11-26 Vem ärver vid efterarv?
2020-11-23 Kommer jag att ha någon rätt till arvet efter min farfar när han går bort?

Alla besvarade frågor (86527)