Arvsordning när det saknas bröstarvingar

2016-08-02 i Arvsordning
FRÅGA
Hej. Jag är gift. Jag har inga egna barn men min fru har en dotter. Mina föräldrar är inte i livet men jag har två bröder som i sin tur har barn. En tredje broder är avliden och han har barn. Min fru och jag äger gemensamt en fastighet och i övrigt har vi olika tillgångar främst i form av bankmedel, fonder etc. Vi har inte upprättat något testamente. Jag uppfattar att om jag avlider så ärver min fru alla mina tillgångar - är det riktigt? Men vad händer om hon avlider "efter mig". Finns det några regler om efterarv om att mina bröder eller deras barn äger någon arvsrätt? Eller kommer i så fall hennes dotter att ärva sin mammas alla tillgångar inklusive det som min fru ärvt efter mig? Bör jag upprätta testamente om jag vill att fruns dotter ska ärva även det som min fru ärvt efter mig?Om min fru avlider före mig, har jag uppfattat det riktigt att jag ärver 50 procent av hennes tillgångar och att hennes dotter ärver resterande 50 procent? Hur fungerar i det fallet regler om "sitta kvar i orubbat bo"?Tack på förhand för svar.Bästa hälsningar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arvsordning finns i ärvdabalken (ÄB) och regler om bodelning finns i äktenskapsbalken (ÄktB).

Bodelning

När en av er makar dör ska det förrättas bodelning eftersom att äktenskapet då upplöses vilket framgår av 1 kap. 5 § ÄktB och 9 kap. 1 § ÄB. I bodelningen ska er egendom delas upp mellan er och det är endast giftorättsgods ingår i bodelningen, vilket framgår av 10 kap. 1 § ÄktB, varför det är relevant om era olika tillgångar är giftorättsgods eller enskild egendom.

Huvudregeln är att egendom är giftorättsgods vilket enligt 7 kap. 1 § ÄktB är all egendom som inte är enskild egendom. Enligt 7 kap. 2 § ÄktB kan egendom vara enskild t ex genom äktenskapsförord, testamente eller gåva men om ni inte kommit överrens om något eller inte fått egendomen med ett förbehåll om att den ska vara enskild så är den giftorättsgods. Hur bodelningen faller ut har betydelse när egendomen sedan ska fördelas vid arvsskiftet, om det finns både gitorättsgods och enskild egendom kan t ex fördelningen av de totala tillgångarna bli annorlunda än 50/50.

Du avlider först

Om du är den av er som avlider först så kommer din andel efter bodelningen utgöra din kvarlåtenskap, det är denna som ska fördelas vid arvsskfitet. Eftersom du inte har några egna barn och dina föräldrar är avlidna så ska dina bröder dela på ditt arv, 1/3 var. Eftersom en av dina bröder inte lever längre så ska hans barn dela på hans andel. Detta framgår av 2 kap. 2 § ÄB. Det finns dock ett undantag från detta, precis som du säger så ska din kvarlåtenskap tillfalla din fru eftersom du är gift, vilket framgår av 3 kap. 1 § ÄB. Och precis som du spekulerar i finns det en efterarvsrätt för dina bröder och deras barn vilken framgår av 3 kap. 2 § ÄB. De har rätt att i efterarv få samma andel i din frus bo när hon avlider som de "avstod" till henne när du avled. Om du vill ändra på detta, så att din frus dotter ärvder dina tillgångar efter din fru bör du upprätta ett testamente. Inget annat än brörtarvingar har en ovillkorlig rätt att ärva enligt 7 kap. 1 § ÄB. Du kan därför testamentera all din egendom till din fru med full äganderätt för att hennes dotter sedan ska ärva tillgångarna när hon dör och på så sätt ta bort rätten till efterarv.

Din fru avlider först

Om din fru avlider innan dig så är huvudregeln att hennes dotter, som är hennes bröstarvinge ärver alla hennes tillgångar enligt 2 kap. 1 § ÄB. Regeln om din rätt till makesarv gäller dock inte på samma sätt till förmån för dig som vid det omvända fallet eftersom din fru har ett sk särkullbarn. För att du ska ha rätt till makesarv på samma sätt måste din frus dotter avstå sitt arv till förmån för dig i enlighet med 3 kap. 9 § ÄB, enligt 3 kap. 1 § ÄB. Om hon avstår sitt arv till förmån för dig på detta sätt så har hon rätt till efterarv på samma sätt som dina bröder. Huvudregeln är dock som sagt att du inte ärver något från din fru.

Om din fru vill ändra på detta måste hon testamentera tillgångar till dig. Hälften av din frus kvarlåtenskap utgör hennes dotters laglott enligt 7 kap 1 § ÄB. Om hon testamenterar all sin egendom till dig så innebär det att hon kan därför jämka testamentet för att få ut sin laglotter enligt 7 kap. 3 § ÄB. Att jämka testamentet innebär helt enkelt att en bröstarvinge säger till testatorn att denne vill få ut sin laglott som inskränkts genom testamentet. Alternativet om hon vill att du ska få del av hennes egendom skulle kunna vara att hon testamenterar hälften av sin egendom till dig och låter hälften gå till sin dotter.

För att du ska få sitta i "orubbat bo" krävs det att hennes dotter antingen avstår sitt arv till förmån för dig eller att din fru testamenterar all sin egendom till dig och hennes dotter väljer att inte jämka testamentet.

Om ni vill ha hjälp att upprätta ett juridiskt korrekt testamente kan ni få det via vår avtalstjänst här.

Hoppas det var svar på dina frågor!

Vänliga hälsningar,

Hanna Rappmann
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1498)
2020-10-26 Arvsordningen och testamentets påverkan
2020-10-25 Ärver sambo eller syskon?
2020-10-23 Kommer min avlidna systers barn ärva?
2020-10-22 Vad ärver mina barnbarn när jag avlider?

Alla besvarade frågor (85523)