Arvsordning när den avlidne inte har några barn

2014-12-17 i Arvsordning
FRÅGA
Min mammas bror har gått bort och han har inga barn. Han har en sambo och har haft en bror som är död sedan ca 12 år tillbaka. Den brodern hade 3 barn som är i livet ännu. Vi är också 3 syskon. Jag undrar vem som ärver honom om han inte har skrivit något testamente. Och om han skrivit testamente ärver då någon nånting? Min mor eller den döde broderns barn och vad är i så fall arvslotten?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Om din morbror har skrivit ett testamente där han testamenterat bort hela kvarlåtenskapen kommer testamentstagaren få allt. Om till exempel han testamenterat till sin sambo kommer hen få allt han äger. Det enda som inskränker den fria testationsrätten är om man har barn, och de gör anspråk på sin laglott som är halva arvslotten. Det är ju inte aktuellt i det här fallet eftersom han inte hade några barn. Han kan även ha testamenterat delar av kvarlåtenskapen. Det som inte är med i testamentet ärver då de som har laglig arvsrätt enligt ärvdabalken.

Om inget testamente skrivits skulle dina morföräldrar ha ärvt din morbror, men jag antar att de inte är i livet. Arvsrätten går då ner till den avlidnes syskon. Jag förutsätter nu att syskonen är helsyskon. Arvslotten kommer då att delas på två grenar, dels din mammas gren, dels den döde broderns gren. Din mamma (om hon fortfarande är i livet) kommer att ärva hälften av kvarlåtenskapen. Om din mor inte är i livet kommer du och dina syskon få en sjättedel var av kvarlåtenskapen. Dina kusiner på den broderns sida kommer erhålla 1/6 av kvarlåtenskapen var eftersom de delar på den döde broderns halva. 

Det som beskrivits ovan är huvudregeln för hur arvet kommer fördelas, men förskott på arv och dylikt kan ändra detta.

Matilda Hellström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1429)
2020-07-03 Vem ärver om föräldrar är döda
2020-07-01 Vem ärver en avliden dotter, syskon eller föräldrar?
2020-06-30 Avlidna halvsyskons barns rätt till arv
2020-06-30 Arvsordning

Alla besvarade frågor (81689)