Arvsordning mellan helsyskon, halvsyskon och syskonbarn

2019-12-04 i Arvsordning
FRÅGA
Min bror är död, ock jag är enda levande helsyskon. Har två halvsyskon ock en som är död, som har två barn. Vårt andra helsyskon hade tre barn. Hur blir arvsföljden ? Med vänlig hälsning, Eleonor
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras av ärvdabalken (ÄB).

Jag tolkar din fråga som att din bror vid sin bortgång var ogift, saknade egna barn och barnbarn och att inte båda era föräldrar är i livet. Barn, barnbarn och föräldrar ärver nämligen innan syskon, och efterlevande makar kan, som det heter på juridisk terminologi, ärva med fri förfoganderätt (2 kap 1–2 § och 3 kap 1 § ÄB).

För att strukturera upp det föregående stycket något, är arvsordningen uppdelad i olika så kallade arvsklasser. I den första arvsklassen ingår främst egna barn. Har ett eget barn avlidit, delar dennes barn på arvet (2 kap 1 § ÄB). Är den avlidne gift vid som bortgång och hade makarna gemensamma barn, får den efterlevande maken så länge hen är i livet behålla det som skulle ha tillfallit barnen, och får disponera egendomen mer eller mindre helt fritt (undantaget att skänka bort den) (3 kap 1 § ÄB).

Finns ingen person som ingår i den första arvsklassen, delar personer i den andra arvsklassen på arvet. Den andra arvsklassen består i första hand av de egna föräldrarna. Är en förälder död, delar istället dennes barn på andelen. Är, som i ditt fall, även ett barn avlidet, ärver dennes barn (alltså syskonbarn till den vars arv ska fördelas) på andelen som den avlidne föräldern skulle ha ärvt (2 kap 2 § ÄB).

Sammanfattningsvis innebär detta följande i din situation, förutsatt att din bror inte hade egna barn:

– Lever båda era föräldrar, ärver de hälften vardera.
– Lever en förälder, delar den avlidne förälderns barn istället på dennes lott. Huruvida dina halvsyskon får ta del av arvet i denna situation beror således på vilken förälder som ännu är i livet.
– Är båda föräldrarna avlidna delar ni helsyskon på den hälft som den förälder som inte är gemensam med era halvsyskon skulle ha ärvt, medan ni alla hel- och halvsyskon delar på den gemensamma förälderns hälft.
– Sådant som dina avlidna syskon skulle ha ärvt, tillfaller istället deras barn.

Jag hoppas att jag kunnat redogöra för svaret på din fråga på ett systematiskt och tydligt vis.

Vänligen,

Henrik Witt-Strömer
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1366)
2020-03-30 Möjlighet att testamentera bort bröstarvinges del i arv
2020-03-30 Kan min före detta man ärva mig "indirekt" om ett av våra gemensamma barn går bort?
2020-03-30 arvsordning enligt ärvdabalken
2020-03-26 Vem ärver när den avlidna har inga levande barn!

Alla besvarade frågor (78495)