Arvsordning med endast syskon vid liv

Vi är 2 helsyskon som ska ärva vår helbror vi har också 2 halvsyskon. Alla föräldrar är döda. Vår bror hade inga barn.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta hur din brors arv kommer att fördelas mellan dig och dina halvsyskon. Jag utgår från att din bror inte har upprättat ett testamente.

Frågor om arv regleras i ärvdabalken (ÄB).

Den första arvsklassen, det vill säga den som ska ärva i första hand, är arvlåtarens barn (2 kap. 1 § ÄB). Om arvlåtaren inte har några barn är det föräldrarna som ska ärva. Föräldrarna ska i så fall dela på arvet hälften vardera (2 kap. 2 § första stycket ÄB).

Om det däremot inte finns några föräldrar vid liv som i detta fall ska syskonen dela på föräldrarnas lott. Den avlidnes syskon harsåledes istadarätt vilket innebär att ni träder i era föräldrars ställe som arvstagare (2 kap. 2 § andra stycket ÄB) Dina halvsyskon ärver genom istadarätt av er gemensamma förälder och tar då lika stor lott som du (2 kap. 2 § tredje stycket ÄB).

Om vi ska räkna på detta blir det följande:
Vi utgår från att ditt helsyskons arv är 100 kr. Dessa 100 kr ska delas på 2. Därmed går 50 kr till din brors mamma och 50 kr till sin pappa. Om vi utgår från att dina halvsyskon och du har gemensam mamma ska dessa 50 kr divideras på 3. Du och dina halvsyskon får i så fall ungefär 16 kr var i arv genom istadarätt från er gemensamma mamma. Eftersom att vi utgick från att mamma var gemensam förälder till dina halvsyskon så kommer du få 50 kr genom istadarätt från din pappa. Du kommer således få totalt 66 kr och dina halvsyskon 16 kr var i arv.

Med vänliga hälsningar
Susanne ZahawiRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo