Arvsordning - helsyskon respektive halvsyskon

Vi var 6 syskon, 4 helsyskon varav en avliden och 2 halvsyskon. Ingen förälder till någon är i livet. Ett helsyskon har inga barn eller maka/make. Inget testamente. Hur ärver de två helsyskonen respektive de två halvsyskonen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då någon går bort och inte har några barn är det dennes föräldrar som ärver (2 kap 2 § ÄB). Föräldrarna ärver hälften var. Ifall någon eller båda föräldrarna är döda är det istället deras barn som ärver, det vill säga den avlidnes syskon.

I detta fall ärver alltså den avlidnes föräldrar hälften var av kvarlåtenskapen. Då de båda är döda kommer deras barn att få dela lika på detta. Mammans barn kommer alltså ärva efter henne, antingen bara helsyskonen eller samtliga syskon (om det är hon som har särkullbarn). Pappans barn kommer i sin tur att ärva efter honom, antingen bara helsyskonen eller samtliga syskon (om det istället är han som har särkullbarnen).

Ett exempel: Pappan har 2 barn sedan tidigare äktenskap, vi kallar dem A och B. Mamman och pappan har tillsammans barnen C, D, E och F. C är avliden. Nu dör även D och arvet ska fördelas, D hade en kvarlåtenskap på 400' kr. Mamman ärver 200' och pappan 200', båda är döda. Mammans 200' delas lika mellan E och F. C får ärva om hen har barn i livet, då får dessa barn C:s andel (och mammans andel ska delas på alla tre, dvs C, E och F). Om C inte har några barn får E och F helt enkelt dela på allt. Pappans 200' delas lika på A, B, E och F (samt eventuellt C då). Detta innebär att E och F (och eventuellt C) ärver två gånger, efter både mamman och pappan. Särkullbarnen/halvsyskonen A och B ärver bara efter en av föräldrarna, i detta fallet pappan, och får alltså en mindre summa än E och F som är helsyskon till den avlidne.

Notera att även C, det avlidne halvsyskonet, alltså kan ärva efter D. Detta förutsätter dock att C har några barn i livet. I ert fall kan detta innebära att ni blir tre helsyskon med arvsrätt, samt 2 halvsyskon. Har C inga barn är ni dock som du nämner endast 2 helsyskon med arvsrätt.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning


Hedvig JohanssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo