Arvsordning för syskon

2021-05-31 i Arvsordning
FRÅGA
Undrar vilka regler det är som gäller beträffande arv mellan syskon. Är ensamstående och barnlös. Är mina syskon jämställbara med bröstarvingar? Om jag skulle skriva testamente omfattar det då hela min kvarlåtenskap eller har mina syskon alltid rätt till en viss andel av kvarlåtenskapen, oavsett vad det står i testamentet? Omfattar svensk lagstiftning även tillgångar i utlandet, till exempel fritidsbostad i annat EU-land? Kan fritidsbostad, eller andra tillgångar i utlandet, tänkas kunna falla under utländsk lagstiftning i stället för svensk?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Reglerna som blir aktuella går att finna i Ärvdabalken (ÄB) och EU:s arvsförordning.

Vem skulle ärva dig?

När en person avlider ska i första hand den första arvsklassen ärva hen. Med den första arvsklassen menas släktingar i rakt nedstigande led från den avlidne alltså barn eller ifall barnen inte lever barnbarn (med juridisk term kallas det bröstarvingar) (2 kap. 1 § första stycket ÄB).

I och med att du inte har några bröstarvingar ska istället den andra arvsklassen ärva. Med den andra arvsklassen menas att den avlidnes föräldrar i första hand ska ärva (2 kap. 2 § första stycket ÄB). Om de inte är i livet blir det istället den avlidnes syskon som får ärva. Som jag tolkar din fråga är det dina syskon som skulle ärva i denna situation.

Genom testamente finns möjlighet att göra alla förutom bröstarvingar arvlösa. I och med att du inte har några bröstarvingar då dina syskon tillhör den andra arvsklassen så kan du själv bestämma hur stor del av din kvarlåtenskap du kan testamentera bort. För att svara på din fråga kan du alltså testamentera bort hela din kvarlåtenskap då det endast är bröstarvingar som inte kan göras arvlösa.

Internationell arvsrätt

Inom EU gäller EU:s arvsförordning. I den framkommer att det som avgör vilken lagstiftning som ska tillämpas på ett arv är den avlidnes hemvist. Det innebär att lagen i det land där du varit stadigvarande bosatt ska tillämpas på hela ditt arv (artikel 21.1 och artikel 4). Ett undantag till denna utgångspunkt är ifall det skulle framgå av andra omständigheter att den avlidne vid sin död uppenbart hade närmare anknytning till annat land ska istället den lagen vara tillämplig (artikel 21.2). Det kan till exempel vara om du precis flyttat till ett nytt land.

Om du skulle ha flera medborgarskap inom EU finns det möjlighet att välja vilket lands lagstiftning du vill ska tillämpas på din kvarlåtenskap (artikel 22.1 och artikel 5). Ett sådant lagval görs i till exempel ett testamente (artikel 22.2).

Sammanfattning

Det finns alltså ingen skyldighet för dig att låta dina syskon ärva dig då de inte är dina bröstarvingar. Du kan testamentera din kvarlåtenskap hur du vill. Vilket lands lagstiftning som ska tillämpas på ditt arv beror på var du har stadigvarande hemvist. Dock finns det undantag till denna regel till exempel om du uppenbart hade närmare anknytning till ett annat land. Dessutom har du möjlighet att välja vilken lagstiftning du vill ska gälla på ditt arv om du är medborgare i flera länder.

Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma!

Med vänliga hälsningar,

Ebba Kristensson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1692)
2021-11-26 Får gemensamma barn ut mindre i arv än särkullbarn?
2021-11-21 Vem ärver när det inte finns bröstarvingar?
2021-11-20 Vad ärver halvsyskon?
2021-11-18 Vem ärver mig om hela familjen skulle omkomma i en flygolycka?

Alla besvarade frågor (97337)