Arvsordning för halvsyskon

Inbördes Testamente

Min halvsyster har gått bort. Hennes make avled för 30 år sedan. Det finns inga barn.

Hennes makes syster har 6 barn i Sverige och vi halvsyskon är 3.

Hur kommer arvet att fördelas? Vet att det finns ett inbördes testamente mellan makarna men vi hittar inget testamente efter min halvsyster. Min halvsyster bodde i Sverige och var svensk medborgare, vi 3 halvsyskon bor i Finland och är finska medborgare.

Tacksam för svar

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vem ärver i normalfall?

Huvudregeln inom arvsrätten är att kvarlåtenskap ärvs av bröstarvingar (2 kap. 1 § Ärvdabalken). Bröstarvinge är samma sak som avkomma i rakt nedstigande led från den avlidna, alltså barn och barnbarn. Och med kvarlåtenskap menas den egendom som tillhörde den avlidne, i detta fallet alltså det som din halvsyster ägde.

Finns det inga barn eller andra bröstarvingar så är nästa på tur i arvsordningen föräldrar till den avlidne. Eftersom det är relativt ovanligt att föräldrar överlever sina barn så betyder detta i praktiken oftast att arvet går till den avlidnes syskon. Här kan det vara värt att flika in att halvsyskon endast ärver efter den gemensamma föräldern (2 kap. 2 § Ärvdabalken).

Makes arvsrätt

Ett undantag från reglerna jag skrivit om ovan är att om den avlidne var gift så ärver den efterlevande maken/makan kvarlåtenskapen (3 kap. 1 § Ärvdabalken). Detta gäller alltså även om det inte finns något inbördes testamente. Det som ärvs av en efterlevande make ärvs med så kallad fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt betyder att den efterlevande maken (i detta fallet alltså din halvsyster) har rätt att göra vad hon vill med egendomen med ett enda undantag, hon har inte rätt att testamentera bort den. När hon sen avled ska det som hon ärvde efter sin make (vanligtvis hälften av deras gemensamma egendomar vid makens död om det inte fanns enskild egendom) i sin tur ärvas av den först avlidne makens arvingar (3 kap. 2 § Ärvdabalken). Behovet av inbördes testamente minskade när reglerna om efterlevande makes arvsrätt inträdde men fyller dock en viktig funktion för sambos. I ditt fall tyder allt i din fråga på att det är av mindre betydelse då det borde få samma innebörd som lagreglerna (detta säger jag med reservation för att jag inte läst testamentet).

I ditt fall

I ditt fall så ska alltså kvarlåtenskapen efter din halvsyster delas upp. Hälften ska gå till den avlidne mannens syster och om även hon är avliden ska detta delas lika mellan hennes barn. Den andra hälften ska delas mellan dig och er avlidne halvsysters andra halvsyskon till lika stora delar. Slutligen kan även sägas att det inte spelar någon roll arvsmässigt att ni halvsyskon är finska medborgare utan ni ärver lika som svenska medborgare (1 kap. 3 § Ärvdabalken)

Här kommer ett väldigt förenklat exempel:

Om vi säger att din halvsyster och hennes man hade egendomar värda 100 000 kr när mannen avled. När din syster 30 år senare avled så hade hon egendom till ett värde av 200 000 kr.

Då ska detta alltså delas upp så att den avlidne mannens syster ärver 100 000 kr (och om hon inte lever längre så får hennes barn 100 000 / 6 = 16 666 kr var).

Resterande 100 000 kr delas då till lika delar mellan dig och dina halvsyskon (100 000 / 3 = 33 333 kr).

Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor och om du har några fler funderingar så lämna en kommentar här så ska jag svara så fort jag kan.

Med vänliga hälsningar,

Andreas GrundstedtRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”