arvsordning enligt ärvdabalken

2020-03-30 i Arvsordning
FRÅGA
hej om en person avlider efterlämnande en kvarlåtenskap(i förekommande fall:efter bodelning )på 600 000kr.hur fördelar jag följande när de efterlevande ära) sambon ett med sambon gemensamt barn och ett eget särkullbarn.b)mormor,morfar och en farbror.c)hustrun två gemensamma barnoch ett särkullbarn på vardera sidan.d)en bror och en halv bror e)en bror son och 3 systerdöttrar de sistnämnda har samma mammaf)tre egna säkkullbarn samt hustru(som vid bodelningen endast tilldelades 100 000kr totalt hälften enskild egendom och hälften giftorättsgods)hur förklarar man och fördelar beloppen?och vilka lagrum använder man?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Eftersom din fråga berör arv, så ska vi ta upp förutsättningarna för att kunna besvara din fråga. jag kommer utgå från den generella legala arvsordningen enligt lag, Ärvdabalken, och utgå från att testamente eller liknande inte finns. Förtydligande. När jag skriver 2:2 ÄB eller liknande så menar jag 2 kap 2 § Ärvdabalken.

a) Sambon kan inte ärva, 2:4 ÄB varav hen inte får något. De enda kvar som kan ärva är därför barnen enligt 2.1 ÄB. De finns två barn, varav det inte finns någon inbördes skillnad mellan barnen ska de ärva jämt. Alltså 300 000 kr var.

b) Om inga barn eller annan släkting i rakt nedstigande led finns, ärver föräldern 2:2 ÄB. Om föräldrarna är döda, kan syskon ärva 2:2 andra stycket ÄB. Om de inte finns föräldrar, syskon, syskonbarn etc, ärver mor-och farföräldrar 2:3 ÄB. 2:3 ÄB, är mor- och farföräldrarna döda, ärver deras barn deras rätt (alltså den dödes föräldrar syskon, alltså farbröder etc). Detta innebär att mormor och morfar ärver enligt 2:3 ÄB. Farbrorn kan endast ärva om farmor eller farfar till den döda också har dött. Vi utgår från att sådant är fallet. Detta innebär att den dödes mor- och farföräldrar skulle ha fått 150 000 kr var ( detta eftersom de är 4 personer = 600 000/4 = 150 000 kr). Dock lever varken farmor eller farfar, vilket innebär att deras totala lott på 300 000 kr faller på farbrodern. Alltså får farbrodern 300 000 kr, och mormor 150 000 kr och morfar 150 000 kr.

c) Enligt 2:1 Ärvdabalken (ÄB) så framkommer det att bröstarvingar är dem som har förtur att ärva en död person. Detta innebär alltså att barnen ärver den döda föräldern. Dock säger 3:1 ÄB att maken till den döda gifta personen ska få överta all kvarlåtenskap när personen i fråga dör. Denna princip har företräde framför 2:1 ÄB. Enligt 3:1 ÄB har särkullsbarn rätt att få ut sitt arv direkt vid förälderns död, varav de har företräde framför gift make/maka och andra barn när den döde var gift. Detta innebär att särkullbarnet till den döde får ut sin del, 200 000 kr direkt. De andra två barnen ska få ut resterande 400 000 kr, men eftersom vi har ett undantag i 3:1 ÄB, kommer hustrun ärva alla dessa pengar. Hustrun får 400 000 kr. Särkullsbarnet till hustrun får ingenting då denna inte på något sätt är släkt med den döde.

d) Enligt 2:1 Ärvdabalken (ÄB) så framkommer det att bröstarvingar är dem som har förtur att ärva en död person. Enligt 2:2 ÄB så framkommer det att om inga bröstarvingar finns så ska föräldrarna få ta del av arvet. Om en av föräldrarna är döda, ska syskonen ärva den döda förälderns del, 2:2 ÄB andra stycket. Detta innebär att syskonen, så väl hel som halv ärver. Eftersom de är de enda arvingar delar de lika på arvet. 300 000 kr var till brodern och halvsyskonet.

e) Enligt 2:1 Ärvdabalken (ÄB) så framkommer det att bröstarvingar är dem som har förtur att ärva en död person. Enligt 2:2 ÄB så framkommer det att om inga bröstarvingar finns så ska föräldrarna få ta del av arvet. Om en av föräldrarna är döda, ska syskonen ärva den döda förälderns del, 2:2 ÄB andra stycket. Är ett av syskonen i sin tur döda, går arvet till det döda syskonens barn, 2:2 andra stycket ÄB. Detta innebär att syskonbarnen har rätt att ärva den döde. Syskonen skulle ha fått 300 000 kr var. De är döda, varav barnen ärver deras del. Brorsonen ärver direkt 300 000 kr. Systerdöttrarnas mamma skulle fått 300 000 kr, varav de får dela denna summa på 3, alltså 100 000 kr var.

f) Enligt 3:1 ÄB har särkullsbarn rätt att få ut sitt arv direkt vid förälderns död, varav de har företräde framför gift make/maka och andra barn när den döde var gift. 3:1 ÄB säger även att en make har alltid rätt till att ärva 4 basbelopp, 1 basbelopp = 48 300 kr. Fyra basbelopp = 4x48 300 kr = 193 200 kr. Detta innebär att hustrun har rätt till 193 200 kr, men att resterande del kommer ärvas av de 3 särkullbarnen. 600 000 kr - 193 200 = 406 800 kr, vilket är den totala arvet särkullbarnen får dela på. 406 800 kr /3 = 135 600 kr. Varje särkullbarn får 135 600 kr.

Oscar Rudén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1583)
2021-04-08 Vem ska ärva när arvinge avlidit?
2021-04-06 Ärva biologisk fader
2021-03-30 Ärver min mors särkullbarn av min far?
2021-03-29 Syskonbarns rätt till arv - Den legala arvsordningen

Alla besvarade frågor (91127)