Arvsordning enligt 2 kap ÄB

2019-09-24 i Arvsordning
FRÅGA
hej! Jag är pappa till 2 vuxna barn. En av dem gick bort för en tid sedan och var ej gift och hade inga barn. Min fråga är: Vem är arvtagare?
SVAR

Hej och tack att du vänder dig till Lawline!

Först och främst beklagar jag sorgen.

På grunda av att din fråga gäller arvsordning och arvsrätt blir ärvdabalken (ÄB) tillämplig lag. Av lagens andra kapitel framgår det vem som har arvsrätt efter den avlidne om inget testamente enligt 10 kap ÄB är upprättat, vilket jag i fortsatta framställning utgår ifrån.

I 2 kap 1 § ÄB återfinns den första arvsklassen som består av den avlidnes bröstarvingar, dvs. barn. Har den avlidne några barn kommer alltså de i förta hand att få ärva. På grund av att du nämner att din son inte har några barn och inte heller är gift går man således vidare till den andra arvsklassen i 2 kap 2 § ÄB som utgörs av den avlidnes föräldrar. Av lagrummet stadgas att föräldrarna efter den avlidne har rätt till hälften var av arvet och om någon av föräldrarna har avlidit kommer arvlåtarens syskon (alltså den andra brodern plus eventuellt andra syskon) att dela den förälderns lott, 2 st.

Sammanfattningsvis är det du som förälder, tillsammans med din sons mor eller eventuellt hennes barn som kommer att ärva din son till 50 % vardera.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Isabelle Nordin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1429)
2020-07-03 Vem ärver om föräldrar är döda
2020-07-01 Vem ärver en avliden dotter, syskon eller föräldrar?
2020-06-30 Avlidna halvsyskons barns rätt till arv
2020-06-30 Arvsordning

Alla besvarade frågor (81795)