Arvsordning efter att den efterlevande maken avlidit

2020-02-18 i Arvsordning
FRÅGA
Hur skall ett arv fördelas efter vår moster?Vi är två barn.Moster hade inga barn.Moster är syster till vår mor som är död.Moster var gift med en man som är död.Mosters man har en bror som lever.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett kortfattat svar på din fråga är att hälften av arvet kommer att tillfalla den först avlidne makens syskon. Jag kommer förklara varför det är så nedan. Observera att jag i lösningsförslaget utgår från att det inte finns ett testamente.

Arvet efter maken

Till att börja med är det ärvdabalken (1958:637) som är den tillämpliga lagen för arv. För att vara arvsberättigad krävs det att man är en levande arvinge (1 kap 1 §). Var den avlidna gift ska kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken (3 kap 1 §). Som jag förstår situationen har din moster ärvt sin make eftersom hon var arvtagare till honom och levande vid hans död.

Arvet efter mostern

Vid den efterlevande makens död har den först avlidnas bröstarvingar, föräldrar eller syskon rätt till halva kvarlåtenskapen (3 kap 2 §). Då mostern ärvt sin make och att arvet senare ska fördelas efter henne har därför den först avlidne makens bror rätt till hälften. Rätten kan inte testamenteras bort av den efterlevande maken. Den andra hälften kommer att delas mellan dig och ditt syskon i det fall föräldrar och syskon till mostern inte är vid liv (2 kap 2 §).

Sammanfattningsvis innebär detta att den först avlidna makens bror har rätt till hälften och att ni har rätt att dela på resten, om ovanstående omständigheter är för handen.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Linnéa Lind
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll