Arvsordning då bröstarvinge avlider före förälder

Jag och mina syskon kommer att ärva efter vår far. Han har upprättat en handling om att arvet är enskild egendom. Min fråga är om min hustru ärver den enskilda egendom om jag avlider före min far? Om inte, vad för handling skall jag upprätta så att hon ärver arvet/enskilda egendomen efter mig?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arvsordningen regleras i ärvdabalken (ÄB) och enligt 2 kap. 1 § framgår att bröstarvingar ärver efter arvlåtare. Har bröstarvinge avlidit före arvlåtaren är det bröstarvingens barn som först och främst ärver. Om du har barn kommer således de att få dela lika på din lott efter din far. Om du inte har några barn kommer dina syskon att få dela på din arvslott. Tilläggas bör också att om maka till din far finns ärver hon före bröstarvingar, men inte före särkullbarn (3 kap. 1 § ÄB). Din hustru har således ingen laglig rätt till arvet efter din far. Om du däremot avlider först efter din far (och därmed sedan arvet fördelats) kommer hon att ärva denna egendom genom efterlevande makes arvsrätt (3 kap. 1 § 1 st. ÄB). Däremot får det faktum att egendomen gjorts till din enskilda av din far att få konsekvenser när din hustru sedan avlider och det s k efterarvet ska delas ut efter dig. Då kommer egendom som är din enskilda enbart att tillfalla dina arvingar och inte ingå i det giftorättsgods som ni delar lika på (se 7 kap. 1-2 §§, 11 kap. 3 § äktenskapsbalken).

Då arvet härstammar från din far är det också han som har möjlighet att råda över egendomen. För att din hustru ska få ärva din del (om du skulle avlida före din far) krävs således att din far upprättar ett testamente där detta framgår. I annat fall kommer din andel att tillfalla dina syskon (såvida inte du har egna barn) enligt reglerna i ÄB.

Hoppas du fått svar på dina funderingar. Tveka annars inte att skicka in en ny fråga!

Vänliga hälsningar,

Linnea RanvingeRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo