Arvsordning barnbarn

2016-01-24 i Arvsordning
FRÅGA
Min mormor har gått bort och nu undrar jag över arvets fördelning. Mormor hade två barn som båda är avlidna. Jag är enda barnet till hennes dotter. Mormor hade även en son där hans hustru fortfarande lever samt deras tre barn. Det finns inget testamente skrivet vad jag vet.
SVAR

Hej!

Tack för at du ställer din fråga till Lawline.

Regler om arvsrätt finner du i ärvdabalken (1958:637) (ÄB) se här. I mitt svar kommer jag att utgå ifrån att din mormor varken var gift eller att något testamente upprättats när hon avled. Enligt ÄB 2 kap. 1 § så är närmaste arvingar till en avliden person dennes barn, så kallade bröstarvingar. I stycke 2 i samma paragraf anges att om ett barn har dött, så träder dennes barn in och ärver sin avlidna förälders arvslott i stället, dvs i ditt fall din mormors barnbarn. Detta kallas för att barnbarnen (och dennes barn i sin tur om även barnbarnet avlidit osv) har istadarätt.

I ditt fall så innebär dessa regler att eftersom din mormors båda barn avlidit, så träder deras barn in i stället som arvingar till din mormors kvarlåtenskap. Du kommer då att ärva din avlidne mammas arvslott efter din mormor, det vill säga halva hennes kvarlåtenskap, eftersom hon hade två barn. Den andra halvan av hennes kvarlåtenskap kommer att ärvas av hennes avlidne sons tre barn. Dessa får då dela på halvan och således få en tredjedel av denna halva var.

Hoppas detta gav svar på din fråga.

Vänliga hälsningar

Emma Persson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1444)
2020-08-03 Vem ärver enligt arvsordningen?
2020-08-02 Arv vid samägande av fritidshus
2020-08-01 Har man som barnbarn rätt till arv om ens mor har gått bort?
2020-07-31 Skuldsanering arv

Alla besvarade frågor (82582)