Arvsordning avliden sambo med en bröstarvinge

2016-01-25 i Arvsordning
FRÅGA
Mannen avlider efterlämnar 1 egen dotter och 1 sambo inga gemensamma barn. Bor i hyresrätt.1. Delas lösöre lika mellan sambon och dottern?2. Finns pengar på bankkonto tillhörande den avlidne. Vem får dessa?3. Finns en del kontanta medel i bostaden. Osäkert vems dessa är?Hur delas dessa?
SVAR

Hej!

Tack för att du ställer din fråga till Lawline.

Då den avlidne mannen var sambo ska sambolagen (2003:376), se här, tillämpas. Där anges att om en av samborna avlider anses samboförhållandet ha upphört. Detta innebär att den efterlevande sambon då måste begära att en bodelning ska göras innan en bouppteckning hålls om denne vill det. Om en bodelning görs, delas all så kallad samboegendom upp och hälften läggs till den efterlevande sambon, och den andra halvan ingår i den avlidne mannens kvarlåtenskap. Från sambornas andelar i samboegendomen ska även eventuella skulder avräknas. Med samboegendom menas sambors gemensamma bostad och bohag (dock ej eventuell bil), om egendomen förvärvats för gemensam användning. Detta innebär sammanfattningsvis att allt, bla lösöre som du nämner som en fråga, som anses vara samboegendom kan ingå i en bodelning som görs innan arvet fördelas, där den efterlevande sambon som nämnts får hälften av samboegendomen.

Regler om arvsrätt finns i ärvdabalken (1958:637), se här. Jag kan till att börja med förtydliga att sambor inte ärver varandra. Detta gäller om inte testamente finns där en del av kvarlåtenskapen efter den avlidne testamenterats av denne till en sambo. Närmaste arvingar är den avlidnes barn, så kallade bröstarvingar. Gällande pengarna på den avlidne mannens bankkonto så kommer hans dotter att ärva dessa om inget annat anges i testamente. De kontanta pengarna som finns i bostaden är omöjligt för mig att svara på vem som ärver dessa eftersom det är oklart om de tillhör mannen eller inte. Detta måste då utredas för att se om de ska ingå i bouppteckningen och senare arvsskiftet. Dottern kommer även som enda bröstarvinge att ärva allt lösöre som inte utgjorde samboegendom som tillhörde den avlidne mannen, och hon kommer även att ärva den del av samboegendomen som tilldelas den avlidne mannens "sida" vid en eventuellt genomförd bodelning.

Hoppas detta gav svar på dina frågor!

Vänliga hälsningar

Emma Persson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1531)
2020-12-04 Vem ärver den av oss som dör först?
2020-12-01 Frågor om vem som har rätt att ärva
2020-11-30 bodelning och arvsrätt vid ensambarn
2020-11-30 skatt vid bodelning?

Alla besvarade frågor (86931)