Arvsordning

2021-04-13 i Arvsordning
FRÅGA
Jag har en gravt handikappad brorsdotter som är enda barnet. Hennes mor avled för två år sedan och hennes far avled för ett år sedan. Hon har ärvt hälften av en skogsfastighet där jag, hennes faster, är den andra ägaren. Skogsfastigheten ärvde min bror och jag efter våra föräldrar. Den närstående brorsdottern har är två mostrar och jag, fastern.Min fråga är nu, vem ärver brorsdotterns del av skogsfastigheten den dagen hon avlider?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I enlighet med arvsrättsordningen har i första hand bröstarvingar arvsrätt (2 kap. 1 § Ärvdabalken [1958:637] [ÄB]). Därefter tilldelas arvet till föräldrar, därefter syskon, följt av syskonbarn, följt av mor-och farföräldrar och slutligen mor-och farföräldrarnas barn (2 kap. 2—3 §§ ÄB).

Utifrån min uppfattning finns varken din brorsdotters föräldrar, syskon, syskonbarn eller mor-och farföräldrar. Därmed kommer arvet att fördelas enligt istadarätten. Med istadarätt menas att en person endast har rätt till arv i dennes avlidne förälders ställe. Alltså fördelas arvet inledningsvis lika mellan farföräldrarna och morföräldrarna (2 kap. 3 § 2 st. ÄB). Eftersom mor- och farföräldrarna gått bort ärver du dina föräldrar och din brorsdotters mostrar ärver deras föräldrar. Skulle skogsfastigheten värderas till 2 miljoner så skulle således inledningsvis du behålla en miljon genom din äganderätt och den andra miljonen skulle utgöra arvet. Därefter skulle 500 000 gå till morföräldrarna och 500 000 till farföräldrarna. Eftersom dessa är bortgångna ärver du 500 000 och din brorsdotters mostrar får 250 000 vardera. Således skulle du äga 75 % av skogsfastigheten och respektive moster skulle äga 12,5 % vardera.

Med vänliga hälsningar

Amanda Laulumaa
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1680)
2021-10-26 Har min halvsyster rätt att ärva mig?
2021-10-25 ​Vem ärver min avlidna faster enligt den legala arvsordningen?
2021-10-25 Ven ärver om båda makarna dör och det inte finns bröstarvingar?
2021-10-23 Hur fördelas arv efter avlidet syskon?

Alla besvarade frågor (96583)