Arvsordning

2020-06-30 i Arvsordning
FRÅGA
Mamma köpte ett hus. Jag står för lagfart en. Vad händer vid en bouppteckning. Och det finns fler bröstarvingar.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att din mor har köpt huset åt dig och att du står på lagfarten samt således är ägare av huset.

Arvsklasser
I Ärvabalk (ÄB) finner du arvsklasserna som reglerar arvsordningen. Den första arvsklassen består av arvlåtarens barn, bröstarvingar. Har den avlidne personen inga barn ärver personer i den andra arvsklassen.

Den andra arvsklassen är av arvlåtarens föräldrar. Om föräldrarna inte är vid livet ärver den avlidne personens syskon. Om arvlåtaren inte heller har syskon vid livet ärver syskonets barn. Det finns även en tredje arvsklass. I den tredje arvsklassen finns den avlidnes mor- och farföräldrar, se 2 kap. 1-3 §§ ÄB.

Om en person är gift när den avlider ska dock kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken innan någon av de andra arvsklasserna ärver den avlidne enligt 3 kap. 1 § ÄB.

Vad innebär detta för dig?
Detta innebär således för dig att även om din mor köper huset åt dig, så kommer du att vara ägare till huset då det är ditt namn som står registrerat som ägare (genom lagfarten). Det innebär att då din mor avlider så ingår inte det huset hon har köpt till dig i hennes bouppteckning, eftersom hon inte är ägare till huset, se 20 kap. 4 § ÄB.

Det huset som din mor har köpt till dig ingår i din bouppteckning, som sker i samband med din död, och huset kommer att kunna ärvas av dina arvingar. Detta eftersom du är husets ägare. Det innebär vidare att din make/maka, barn eller barnbarn kommer att ärva först eftersom dem ingår i den första arvsklassen och har därmed företräde framför de andra arvsklasserna. Skulle du inte ha några bröstarvingar i den första arvsklassen går man vidare och kollar i dem andra arvsklasserna. Först när det inte finns någon arvinge i den första och andra arvsklassen kan dina syskon och syskonbarn (som tillhör den tredje arvsklassen) ärva huset.

Vänligen,

Edessa Barmousa Altun
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1572)
2021-03-05 Vem ärver mig om mitt barn dött före mig?
2021-02-28 Kan man avtala om delar av arv i förväg?
2021-02-28 Hur säkerställer jag att endast barn och barnbarn ärver?
2021-02-28 Ärver halvsyskon?

Alla besvarade frågor (89936)