FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTArvsordning26/08/2019

Arvsordning

Hej, jag har följande fundering

Maken Leo avlider 2008 och lämnar efter sig ett testamente där han skriver att hustrun Rut och sonen Kjell ska dela lika på alla hans tillgångar, (Leo står som ensam ägare på huset de bor i)

både fasta och ekonomiska (ca 125000kr i boet).

Gemensamma sonen och enda barnet, Kjell avlider 2017 bouppteckning görs men inget skifte

Kjell har skaffat sig en sommarstuga

Hustrun Rut avlider 2019 - Ska Leos syskonbarn (föräldrar och syskon är döda) kallas till bouppteckningen?

Tänker jag rätt i skiftet

När maken Leo avlider så blir hustrun Rut 50% ägare till fastigheten och sonen Kjell 50% ägare

När sonen Kjell avlider så går 25% av fastigheten till maken Leos syskon och 25% till hustrun Rut.

I skiftet efter Rut och Kjell delas det

Rut äger då 75% av fastigheten som går till Ruts syskon och 25% av fastigheten till Leos syskon

Av sommarstugan som Kjell har köpt så delas den lika mellan Rut och Leos syskon (50% till var sida)

Tacksam för hjälp så att jag tänker rätt //Eva

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I Ärvdabalken (1958:637), ÄB, regleras arvsordningen. I första hand ärver alltid bröstarvingar (2 kap. 1 § ÄB), men eftersom Kjell inte hade några barn så ska arvlåtarens (Kjells) föräldrar få hälften av arvet efter honom, 2 kap. 2 § 1 st. ÄB. I förevarande fall är dock Kjells far Leo avliden, varför hela Kjells arv (100 %) tillfaller Rut, 2 kap. 2 § 2 st. ÄB.

När Rut sedan avlider börjar arvsordningen om igen. Det är alltså då Ruts bröstarvingar skulle ha ärvt i första hand och eftersom den enda bröstarvingen Kjell är död och Ruts föräldrar är döda så går arvet till Ruts syskon, 2 kap. 2 § 2 st. ÄB. Det är alltså Ruts syskon som har rätt till Ruts arv.

Leos syskonbarn behöver alltså inte kallas till bouppteckningen om det är så att han testamenterade 50 % av sitt arv till Rut med full äganderätt. Det är då alltså endast Ruts syskon som har rätt att ärva henne.

Arvet gäller samtliga tillgångar och beräknas egentligen efter arvets ekonomiska värde och inte efter en specifik bostad eller sommarstuga (såvida det inte framgår av Ruts testamente att någon specifik egendom ska gå till någon speciell). Det sammanlagda värdet på Ruts tillgångar räknas alltså samman och finns det några skulder så räknas dessa av. Därefter fördelas Ruts arv på Ruts syskon som är i livet.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och att jag kunde bringa lite klarhet i hur arvsordningen ser ut. Om det är något som är oklart eller svårt att förstå är du jättevälkommen att kontakta mig på amanda.stromblad@lawline.se. Om det är så att ni behöver hjälp att anlita en jurist för ytterligare rådgivning är ni också välkomna att höra av er till mig!

Amanda Strömblad LarssonRådgivare