Arvsordning

2017-10-14 i Arvsordning
FRÅGA
Bägge mina förädrar är avlidnaHar tre helsyskon efter föräldrarna samt två halvsyskon efter min mor.En av min helbror avled för två år sen hade ingen familj eller barn.Nyligen avled min andra helbror, hade ej heller familj eller barn.Har nu en helsyster kvar som har familj och barn.Har sen en halvsyster efter min mor som har barn.Sen hade jag en halvsyster efter min mor som avled för många år sen men som efterlämnar barn.Hur går arvsordningen till?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Du beskriver att båda dina föräldrar är avlidna. Jag utgår från att du undrar hur arvet efter dem kommer att fördelas. Jag utgår i det följande från att inget testamente finns. Regler om arvsordning m.m. finns i ärvdabalken (hädanefter förkortad ÄB). Innan jag går in på hur arvet efter din mor respektive din far delas ut ska jag redogöra för de regler som gäller.

Regler om arvsordning finns i 2 kap ÄB. Genom 2 kap 1 § ÄB slås grundläggande principer om fördelning av arv fast. För det första anges att de som i första hand ärver är bröstarvingar (arvlåtarens barn). För det andra slås den s.k. istadarätten fast. Denna innebär att avkomlingar träder i ens förälders ställe vad gäller arvet. Om en person dör, och den personen har barnbarn men ej barn (då barnet dött) kommer barnbarnen således att ärva.

Arvet efter din mor

Din mor har (vad det verkar som) 6 barn, varav endast 3 är i livet (du, ditt helsyskon och din halvsyster). Ett av din mors barn som avlidit (din avlidna halvsyster) har barn. Dessa barn träder i den avlidne halvsysterns ställe. Således gäller att din mors arv delas upp i fyra. Du, ditt helsyskon, din halvsyster och din avlidne halvsysters barn tar en fjärdedel var. Den avlidne halvsysters barn delar således på en fjärdedel, oavsett hur många de är.

Arvet efter din far

Din far verkar ha haft fyra barn, varav två är i livet (du och ditt helsyskon). Ingen av dina avlidna helsyskon har familj. Då gäller således att arvet efter din far delas mellan dig och ditt helsyskon med hälften var.

Sammanfattning

Jag har således konstaterat att du ska få en fjärdedel från din mors sida och hälften från din fars sida. Vid kortare följdfrågor är du välkommen att kontakta mig på mattias.lindner@lawline.se
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1667)
2021-09-23 Vem ärver min bror?
2021-09-22 Om jag dör innan mina föräldrar, är det då min fru eller mitt barn som kommer ärva?
2021-09-19 Kan min systers barnbarn ärva efter mig?
2021-09-17 Kan man ärva av sin fostermoders halvsyster?

Alla besvarade frågor (95863)