Arvsordning

Kalle och Kerstin är gifta. De har inga barn, vare sig tillsammans eller för sig. Kerstin har en systerdotter Anna, ingen annan släkt. Kerstin dör. Kalle gifter om sig med Ulla. De har inga barn vare sig tillsammans eller för sig. Ulla har en bror, Per. Ulla dör. Kalle har inga syskon men en moster, Sofia. Vem/vilka ärver Kalle om inget testamente finns?

Lawline svarar

Vid Ullas död ska bodelning förrättas enligt 9:2 äktenskapsbalken (ÄktB). Ullas arvingar ska därefter få hennes del av boet och Ullas egen förmögenhet. Detta kommer slutligen att gå till hennes bror Per enligt 2:2 ärvdabalken (ÄB). Dock kommer Ullas förmögenhet i första hand att tillfalla Kalle, som innehar denna med fri förfoganderätt enligt 3:1 ÄB. Vid Kalles död kommer Per att ärva Ullas del av Kalle.

För Kalles del antar jag att Kalles föräldrar har gått bort med tanke på frågans utformning. I så fall kommer hans mor- och farföräldrar att ärva Kalle enligt 2:3 ÄB. I antagande om att de också har gått bort faller istadarätten in och arvet tillfaller hans moster enligt 2:3 ÄB. Kalles egen del av boet och hans egen förmögenhet kommer därför att gå till Sofia (förutom Ullas del som ju går till Per).

Vänligen,

Alexandra TeorellRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo