Arvsordning

2017-03-08 i Arvsordning
FRÅGA
Kalle och Kerstin är gifta. De har inga barn, vare sig tillsammans eller för sig. Kerstin har en systerdotter Anna, ingen annan släkt. Kerstin dör. Kalle gifter om sig med Ulla. De har inga barn vare sig tillsammans eller för sig. Ulla har en bror, Per. Ulla dör. Kalle har inga syskon men en moster, Sofia. Vem/vilka ärver Kalle om inget testamente finns?
SVAR

Vid Ullas död ska bodelning förrättas enligt 9:2 äktenskapsbalken (ÄktB). Ullas arvingar ska därefter få hennes del av boet och Ullas egen förmögenhet. Detta kommer slutligen att gå till hennes bror Per enligt 2:2 ärvdabalken (ÄB). Dock kommer Ullas förmögenhet i första hand att tillfalla Kalle, som innehar denna med fri förfoganderätt enligt 3:1 ÄB. Vid Kalles död kommer Per att ärva Ullas del av Kalle.

För Kalles del antar jag att Kalles föräldrar har gått bort med tanke på frågans utformning. I så fall kommer hans mor- och farföräldrar att ärva Kalle enligt 2:3 ÄB. I antagande om att de också har gått bort faller istadarätten in och arvet tillfaller hans moster enligt 2:3 ÄB. Kalles egen del av boet och hans egen förmögenhet kommer därför att gå till Sofia (förutom Ullas del som ju går till Per).

Vänligen,

Alexandra Teorell
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1552)
2021-01-22 Krävs testamente för att mitt barn ska ärva mig framför kvarlevande make?
2021-01-21 Vad händer om min pappa gifter sig innan han dör?
2021-01-19 Arvsrätt vid adoption
2021-01-18 Blir barnbarn arvingar om de inkluderas i arvlåtarens sista vilja?

Alla besvarade frågor (88447)