Arvsordning

2016-12-23 i Arvsordning
FRÅGA
En kvinna avlider i en ålder av 98 år. Hon har inga barn i tidigare förhållanden än i äktenskapet.Maken är avliden sedan 30 år. Deras två döttrar är också avlidna sedan ca 30 år. De har två barn vardera. Alla barnbarnen har två barn vardera.Hur är arvsrätten?
SVAR

Hej!

Tack för att du ställer din fråga till Lawline.

Regler om arvsordning finns i ärvdabalken (1958:637), se här. Enligt ärvdabalken 2 kap. 1 § är det den avlidnes bröstarvingar som är närmaste arvingar. Om inte bröstarvingen lever, är det dennes barn som ärver sin förälders del och så vidare.

I detta fall är det den avlidna kvinnans fyra barnbarn som ärver kvarlåtenskapen, eftersom de två döttrarna är avlidna. Alltså ska den första dotterns två barn dela på den dotterns arvslott, och den andra dotterns två barn dela på dennes arvslott. I praktiken innebär det att varje barnbarn får 1/4 av kvarlåtenskapen kvar (om det inte finns något testamente som säger någonting annat).

Hoppas detta gav svar på din fråga!

Vänligen

Emma Persson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1530)
2020-12-01 Frågor om vem som har rätt att ärva
2020-11-30 bodelning och arvsrätt vid ensambarn
2020-11-30 skatt vid bodelning?
2020-11-30 Vad händer med en persons arv om det inte finns något testamente?

Alla besvarade frågor (86897)