Arvsordning

2016-11-30 i Arvsordning
FRÅGA
Hej,Jag är sambo sedan två år utan några ingångna avtal med min partner. Undrar bara en sak; om jag skulle avlida hastigt, vem ärver mina tillgångar? Jag har inga barn och inte min sambo heller. Jag har heller inte några fastigheter, jag och min sambo arrenderar tillsammans en liten hästgård.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom dina frågor handlar om arv hittar du den huvudsakliga regleringen i ärvdabalken (ÄB), eftersom du är sambo kommer jag även nämna ett relevant lagrum i sambolagen (SamboL).

Enligt 18 § 2 st SamboL har din sambo rätt att vid fördelning av samboegendomen få ut så mycket av den behållna egendomen efter avdrag för skulder att det motsvarar två gånger det vid tiden för dödsfallet gällande prisbasbeloppet enligt 2 kap. 7 § socialförsäkringsbalken. Prisbasbeloppet är just nu 44 300 kr, så idag hade din sambo haft rätt till 88 600 kr förutsatt att detta finns att tillgå.

Om det finns tillgångar kvar utöver dessa 88 600 kr är det bröstarvingarna som ska ärva först, d.v.s. barnen till den avlidne. I ditt fall finns det inga barn och därför skulle dina föräldrar ärva dig enligt 2 kap. 2 § 1 st. ÄB. Arvet ska då delas upp i två lika delar, 50% till vardera förälder. Är någon av föräldrarna inte är i livet så delar eventuella syskon på den delen, medans den förälder som är i livet får hela sin del = 50% av arvet. Om ingen av föräldrarna är i livet tillfaller hela arvet deras barn, d.v.s. dina syskon enligt 2 kap. 2 § 2 st. ÄB. I det fall det finns avlidna syskon träder deras eventuella barn in i deras ställe. Halvsyskon tar del i lotten som skulle ha tillfallit deras förälder enligt 2 kap. 2 § 3 st. ÄB.

Om du inte har föräldrar, syskon eller avkomlingar till dessa i livet tillfaller arvet dina farföräldrar och morföräldrar enligt 2 kap. 3 § 1 st. ÄB. Om farföräldrar eller morföräldrar ej är i livet tillfaller arvet deras barn, alltså dina mostrar, fastrar, morbröder och farbröder.

Om ingen av dessa är i livet tillfaller arvet allmänna arvsfonden.

Jag hoppas du känner att du fått svar på din fråga, om du har fler funderingar är du varmt välkommen att åter höra av dig till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Elin Nordeman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1526)
2020-11-29 Ärver syskonbarn arvlåtaren eller allmänna arvsfonden?
2020-11-27 Har efterlevande makes arvingar rätt till arv från den först avlidne?
2020-11-26 Fördelning av arv
2020-11-26 Vem ärver vid efterarv?

Alla besvarade frågor (86619)