Arvsordning

2016-04-18 i Arvsordning
FRÅGA
Hej Vem ärver om både förälder och barn finns?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att din fråga gäller ett gift par som har barn, där ena föräldern nu har avlidit.

Det första som händer när någon som är gift avlider är att en bodelning ska genomföras, vilket alltid sker när ett äktenskap upplöses, se äktenskapsbalken (ÄktB) 9 kap. 1 §. Vid bodelning läggs som huvudregel makarnas giftorättsgods samman och fördelas lika mellan parterna.

Arvsfrågor regleras sedan genom den s.k. Ärvdabalken (ÄB). Avlider en av makarna i ett äktenskap med gemensamma barn, och det inte finns något testamente, är huvudregeln att den avlidne makens kvarlåtenskap i sin helhet tillfaller den efterlevande maken med fri förfoganderätt, ÄB 3:1. Fri förfoganderätt kan beskrivas som en äganderätt med den begränsningen att den make som ärver inte får testamentera bort egendom som han eller hon ärvt efter den först avlidna maken genom ett eget testamente. Under sin livstid får dock den efterlevande maken i stort sett fritt disponera och förbruka den ärvda egendomen.

Om inget testamente upprättas ärver, som tidigare sagts, den efterlevande maken med fri förfoganderätt. Den avlidnes arvingar, i första hand barnen, blir då efterarvsberättigade. Efterarvet består av en andel i den sist avlidnes kvarlåtenskap som motsvarar den andel av det från början gemensamma boet som denne ärvde med fri förfoganderätt.

Jag hoppas att detta gav svar på din fråga, tveka inte att höra av dig till oss igen om du har fler frågor.

Melanie Ascough
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1525)
2020-11-27 Har efterlevande makes arvingar rätt till arv från den först avlidne?
2020-11-26 Fördelning av arv
2020-11-26 Vem ärver vid efterarv?
2020-11-23 Kommer jag att ha någon rätt till arvet efter min farfar när han går bort?

Alla besvarade frågor (86576)