FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTArvsordning17/10/2013

Arvsordning

Hej! Jag lever idag med min sambo och vårt gemensamma barn. Min sambo har ett särkullbarn sedan tidigare. Nu funderar vi på att gifta oss. Jag kommer att ärva en stor förmögenhet av min far när han avlider, det vet jag redan. Nu till min fråga. Jag vill att mitt barn ska ärva mitt "stora arv" om jag själv dör före min make. Är det möjligt? Jag vill inte att maken ska ärva arvet och att det sedan, när maken dör, blir uppdelat mellan vårt gemensamma barn och särkullbarnet. Särkullbarnet ska m a o inte kunna ärva min far. Om jag inte gifter mig uppstår inte detta problem antar jag? Tack för hjälpen!

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga. 

Reglerna om arv i Ärvdabalken (ÄB) https://lagen.nu/1958:637 anger hur en avlidens kvarlåtenskap ska fördelas i de fall den avlinda inte själv givit några besked om detta i ett testamente. Lagens fördelning av kvarlåtenskapen följer i stor utsträckning genetiska släktband. Den eller de som är närmst släkt med den avlidna ärver före mer avlägsna släktingar. Släktingarna är indelade i olika arvsklasser där de i den första arvsklassen står först på tur att ta arv efter den avlidna. Principen innebär att de i första hand är arvlåtarens avkomlingar, så kallade bröstarvingar, som ärver, 2 kap 1 § ÄB. Med bröstarvingar menas alltså arvlåtarens barn, barnbarn osv. 

Enligt 3 kap 1 § ÄB ska om arvlåtaren var gift, kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken. Detta innebär att en efterlevande make tar arv före gemensamma barn. Efterlevande make ärver kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt vilket innebär att den efterlevande maken får förfoga över egendomen hur han/hon vill med den begränsningen att efterlevande make inte genom testamente eller förmånstagarförordnande får förordna över egendomen. Det gemensamma barnets blir vid den efterlevande makens död efterarvinge och har rätt att få ut en andel av den efterlevande makens kvarlåtenskap som motsvarar vad efterlevande make erhöll med fri förfoganderätt, detta enligt 3 kap 2 § ÄB. 

Det här innebär att om du skulle gå bort innan din make ärver han dig före ert gemensamma barn. Vid din makes bortgång ska, innan hans kvarlåtenskap fördelas, arvet efter dig räknas av från hans kvarlåtenskap och gå till ert gemensamma barn. Särkullbarnet har alltså ingen arvsrätt efter om inte du själv väljer att exempelvis testamentera något till särkullbarnet. 

Sambor ärver inte varandra och detta innebär att om ni skulle vara sambo och du går bort innan din sambo ärver i första hand ditt barn dig, gäller både gemensamma barn och särkullbarn. Det enda man har rätt till som efterlevande sambo är att genom bodelning få hälften av den bostad och det bohag som förvärvats för gemensam användning. Vill man som sambo skydda varandra måste man skriva ett testamente. 

Hoppas detta var till någon hjälp. 

Vänligen,

Emelie PiironenRådgivare
Hittade du inte det du sökte?