Arvslott och förvaltningskostnader.

FRÅGA
HejFråga: om man är 3 st syskon och endast 2 av oss hjälpt vår nu framlidne far med tex skjuts, matlagning, städning samt efter hans bortgång rensat och förbättrat hans hus inför försäljning.Har vi rätt att räkna till oss vår utlagda arbetstid och dra utav den som ersättning / pengar av det 3:e syskonet som ej överhuvudtaget varit behjälplig i arbetet med dödsboet.Tacksam för svarMvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Som du säkert redan listat ut är det ärvdabalken som reglerar denna typen av frågor, se här.

Sammanfattning.

Arvsfördelningen kommer troligtvis ske med en tredjedel var. Ersättning för de kostnader ni haft efter er fars bortgång kan ersättas av själva dödsboet om de anses som vård eller förvaltningskostnader. Ni kan inte kräva ert tredje syskon på ersättning. Även efter arvskiftets genomförande kan ni få ersättning för era kostnader, se sista styckena.

Arvsfördelningen.

Eftersom det inte verkar finnas något testamente ifråga och av din frågas utformning sluter jag mig till att ni tre är de arvingar som kommer ifråga. Om det inte finns något testamente ska tillgångarna i dödsboet fördelas lika mellan alla tre oavsett om en av er inte har varit behjälplig på något sätt varken när er far levde eller efter hans död, ärvdabalken 2 kap. § 1. se här. Med andra ord kan ni inte få ersättning i form av mer arv än det tredje syskonet.

Ersättning för kostnader.

Inledningsvis ska sägas att det inte går att kräva det tredje syskonet på ersättning p.g.a. att hen inte deltagit i samma mån, anledningen är att det inte finns något krav på lika arbete vad gäller dödsboet och dess tillgångar. Lagen ger stöd för att ni tre tillsammans ska förvalta er fars egendom under boets utredning. Eftersom ni gemensamt ska förvalta egendomen innebär detta i praktiken att ni alla måste vara överens om vilka åtgärder som vidtags för att förbättra huset. Endast åtgärder som inte tål att uppskjutas, ex. reparation av tak, får företas även om inte alla tre gått med på det, ärvdabalken 18 kap. 1 § se här.

Vad innebär detta då? Jo, det innebär att ni kan få ersättning, av själva dödsboet som juridisk person, för de förvaltnings- eller vårdkostnader som ni personligen betalat och som hör till egendomen ex. el, räntebetalningar, o.s.v.. Även förbättringar kan till viss del inräknas i förvaltningskostnader, men det som inte kan anses inkluderat inom begreppet förvaltningskostnader kommer förmodligen inte ersättas då ni inte verkar ha varit överens inom syskonskaran och ni enligt lag ska besluta gemensamt om förvaltningen.

Om arvsskiftet redan har genomförts innebär detta inte slutet för er möjlighet att kräva dödsboet på ersättning. Om det kvarstår skulder som dödsboet inte betalt vid arvsskiftet ska nämligen skiftet gå åter, ärvdabalken 21 kap. 4 § se här. Dödsboets skulder ska då betalas först, enligt huvudregeln, och sedan ska ett nytt arvskifte ske utefter de tillgångar som finns kvar.

Vill ni föra talan råder jag er att tala med en jurist om hur ni ska gå tillväga och vilka kostnader ni kommer att ha framgång med.

Hoppas ni har fått klarhet i frågan!

Mvh

Niclas Friberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (983)
2020-08-11 Kallelse till bouppteckningsförrättning
2020-08-06 Särkullbarn tar egendom från dödsboet, är detta straffbelagt?
2020-08-06 Skatteskuld för avslutat dödsbo?
2020-07-29 Hindra delägare från att rota i dödsbo?

Alla besvarade frågor (82783)