Arvsklasserna

2016-07-12 i Arvsordning
FRÅGA
Hej!Vem ärver mina tillgångar om jag dör imorgon? Jag är ensamstående, har inga barn och har båda föräldrar och 2 bröder i livet.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Reglerna om arv finns i Ärvdabalken (ÄB) och där uppställs en arvsordning efter tre olika arvsklasser. Eftersom att du inte har några barn (bröstarvingar) eller make/maka så saknar du arvingar i första arvsklassen, se ÄB 2:1 och 3:1.

Eftersom att du har båda föräldrar i livet så är de dina närmaste arvingar då de ingår i andra arvsklassen, se ÄB 2:2 st. 1. Om dina föräldrar inte hade varit i livet så hade istället dina två bröder ärvt dig eftersom syskon också ingår i den andra arvsklassen, men i sådant fall få ta del av förälderns lott genom sk. istadarätt, se ÄB 2:2 st. 2.

Det är endast första arvsklassen som har en särskild rätt till arv efter dig och eftersom du saknar arvingar i denna klass så har du möjlighet att fritt testamentera över din kvarlåtenskap och därmed utesluta dina föräldrar och syskon från ditt arv. Du kan därmed testamentera till någon annan utomstående person och du har även möjlighet att testamentera din kvarlåtenskap direkt till dina syskon, om det är vad du vill. Testamente ska upprättas enligt ÄB kap. 9-10.

Hoppas att mitt svar var till din hjälp.

Vänliga hälsningar

Josefine Rembsgård
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1525)
2020-11-27 Har efterlevande makes arvingar rätt till arv från den först avlidne?
2020-11-26 Fördelning av arv
2020-11-26 Vem ärver vid efterarv?
2020-11-23 Kommer jag att ha någon rätt till arvet efter min farfar när han går bort?

Alla besvarade frågor (86567)