Arvsklasserna

2015-05-30 i Arvsordning
FRÅGA
Jag är den enda barn av en ensamstående pappa. Jag är nu gift. Om jag dör innan min pappa, kommer min make ärva från min pappa när han dör? Eller måste han skriva det i sin testament? Den ända familj som min pappa har är kusiner.
SVAR

Hej och tack för din fråga,

Enligt 2 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB ) är det den avlidnes barn som i första hand skall ärva. Om den avlidnes barn har gått bort träder barnet avkomlingar in som arvingar istället. Skulle då arvlåtarens barn avlidit innan och det inte heller finns avkomlingar till dem, blir det istället arvlåtarens föräldrar som skall dela lika på arvet enligt 2 kap. 2 § ÄB. Skulle inte heller den avlidnes föräldrar vara i livet blir det istället syskon eller syskonbarn som skall ärva. Om det inte heller finns föräldrar, syskon eller syskonbarn i livet är det enligt 2 kap. 3 § ÄB den avlidnes mor och farföräldrar som skall dela på arvet. Är mor eller farföräldrarna döda blir det istället dessas avkomlingar som skall ärva, alltså morbröder, mostrar, fastrar, farbröder.

Enligt 2 kap. 4 § ärver inga andra än de i 2 kap. 1-3 §§ uppräknade arvingarna. Om du dör före din far kommer din man inte ärva din far, eftersom svärsöner inte räknas upp som arvingar i 2 kap. 1-3§§. Inte heller kusiner har arvsrätt. Finns det inga arvingar blir det istället allmänna arvsfonden som skall ärva enligt 5 kap. 1 § ÄB, om det inte finns testamente som stadgar annat.

Om din far vill att din make skall ärva honom om du avlidit innan din far, får han således upprätta ett testamente.

Vänligen

Hanna Skoglund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1448)
2020-08-09 Vem ärver mina föräldrar om syskon ej lever?
2020-08-09 Vilka ärver, barn eller barnbarn?
2020-08-07 Vad krävs för att jag ska få ärva min farbror?
2020-08-06 Hur fördelas arvet när en syster är gift med en gemensam kusin?

Alla besvarade frågor (82663)