Arvsklasser vid avlidet barn och särkullsbarn

Ett barn har avlats född 1979, får då detta barn ärva, sina föräldrar, barnet är döpt i svenska kyrkan, men barnet blev bara två månader gammal. Men barnet levde vid födseln. Föräldrarna är skilda sedan många år. Föräldrarna hade fyra gemensamma barn. Pojke född 1976 -dog 2013 efterlämnade tre barn. 12år .10år. 2mån. Pojke född 1978 har två egna barn. Det omskrivna flicke barnet född 1979- dog 1980. Flicka född 1981 har två egna barn.

Den ene föräldern (pappan) har i ett tidigare äktenskap ett flicke barn född 1972 har ett eget barn. Pappan omgift igen, inga gemensamma barn.( men den nya kvinnan har tre barn sen tidigare äktenskap) Hur delar lagen in arvtagarna i för klasser ? Går föräldrarna in och ärver" hennes"/ hans arvslott om ett barn har avlidet ? MVH EVA

Lawline svarar

Hej!

Ärvdabalken delar in arvtagare i tre klasser. En grundförutsättning för att kunna motta ett arv är att en arvtagare ska vara vid liv när arvöverlåtaren dör 1 kap. 1 § https://lagen.nu/1958:637. Detta innebär att dottern som föddes 1979 inte kan bli arvtagare.

2 kap. delar in arvingar i olika klasser dessa brukar delas in i 3 stycken. Första klassens arvingar 2 kap. 1 § gäller bröstarvinge. Detta omfattar normalt barn. Från föräldrarnas arv faller sonen född 1978 och dottern född 1981 in här enligt 2 kap. 1 §. 

Sonen född 1976 som dog 2013. Arvet han skulle ha fått från sina föräldrar delas lika på hans tre barnen 2 kap. 2 § 2 st. Detta kallas andra klassens arvingar här under faller även syskon. Halvsyskon ärver om den gemensamma föräldern avlider.

Tredje klassens arvingar finns i 2 kap. 3 § och gäller mor- och farföräldrar samt fastrar,  mostrar, morbröder och farbröder. Kusiner kan aldrig ärva. 

När det gäller dottern född 1979 är det svårt att hon hade något direkt arv som var av värde. När det gäller sonen som föddes 1976 ärver hans barn alltså först. Om sonen inte hade haft några barn eller en fru etc. hade hans föräldrar kunnat ärva honom även hans syskon enligt 2 kap. 2 § 1 st. För att föräldrar ska kunna gå in och ärva efter sitt avlidna barn krävs det att det avlidna barnet inte har egna barn. Andra klassens arvingar aktualiseras. 

Särkullbarn ärver bara av sina egna föräldrar och får ut sin andel av arvet när föräldern dör.

Jennifer RönnerhedRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo