Arvskifte då dödsboets skulder överstiger dess tillgångar

Min sambo dog i januari 2014. Han efterlämnar 5 egna barn varav 1 barn dog 2 dagar efter honom. Hon i sin tur efterlämnar 4 barn. Min sambo och jag hade skrivit ett testamente," den som överlever den andre skall med fri förfoganderätt ärva all den avlidnes egendom. Den av våra arvingar som efter den först avlidna gjort anspråk på sin laglott skall emellertid ej erhålla ytterligare arv". 1 barn och 1 barnbarn vill ha ut sin laglott. Har nu fått tillbaka bouppteckningen från skatteverket som registrerat den och dödsboet har en förlust med ca 6000 kr. Hur gör jag, begravningsbyrån kunde inte utan hänvisar till en jurist för arvsskifte. Behövs det, dödsboet är ju på minus.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! 

Utgångspunkten är att arvingarna inte den avlidnes skulder, när en person avlider bildas ett dödsbo med dennes tillgångar och skulder, detta dödsbo är en självständig juridisk person. Om det efter bouppteckningen konstateras att dödsboets skulder överstiger dess tillgångar kommer arvingarna inte blir ersättningsskyldiga, men det finns inte heller något att ärva.

Dödsbon upphör vanligtvis i samband med arvskiftet men när skulderna överstiger tillgångarna kan det istället avslutas genom att dödsbodelägarna ansöker om dödsboets försättande i konkurs. Då fördelas de tillgångar som trots allt finns mellan borgenärerna och skiftas utan att dödsbodelägarna riskerar att bli personligt betalningsansvariga för boets skulder.

Se mer om konkursansökan https://lagen.nu/1987:672#K2P1S1

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”