Arvsfördelning utan testamente

Jag är gift och har ett barn med min man, och 2 barn sedan tidigare. Kommer mitt andra barn att ärva korrekt även om jag inte gör testamente för honom? antar att vårt gemensamma barn ärver 75% , och mitt andra barn 25%? Jag har ett barn som avlidit 22 år gammalt, jag antar att detta barn inte är med i en arvsdelning då hon inte hade egna barn?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

När jag besvarar dina frågor så kommer jag att använda mig av ärvdabalken = ÄB. Som jag förstår det så vill du få veta om ditt barn, som inte är bröstarvinge till din man också, kommer att ärva korrekt och hur det ligger till med arvskiftet när ett barn har dött innan dig.

Jag kommer att anta att det inte finns något giltigt testamente med i bilden. När det inte finns ett testamente så fördelar man arvet vid arvskifte enligt ÄB.

Arvet efter det avlidna barnet

I de fall en arvlåtare inte har bröstarvingar eller make, som jag antar att ditt avlidna barn inte hade, så delar barnets föräldrar lika på arvet. Det betyder att om ditt avlidna barn hade en till förälder som levde när barnet dog så fick ni halva arvet var. När du dör så fördelas det du fick lika på alla syskon och halvsyskon som ditt barn hade på din sida.

När du avlider så kommer ditt avlidna barn inte att räknas med i arvskiftet om barnet inte hade egna bröstarvingar som kan ärva i dennes ställe.

Särkullbarn

Barn som inte är två personers gemensamma barn kallas särkullbarn. Särkullbarn har rätt att få ut sitt arv direkt efter den förälder som har avlidit, det framgår indirekt av lagen (3 kap. 1 § ÄB). Det betyder att halva ditt arv kan ditt särkullbarn kräva ut direkt när du avlider. Barnet får då också sin del av arvet från sitt avlidna syskon.

Fördelningen av arvet

Om du inte upprättar ett testamente så kommer, som du säger, ditt särkullbarn att ärva 25 % av din och din makes totala kvarlåtenskap, då barnet bara ärver efter dig. Kvarlåtenskapen är vad som finns kvar efter den som har avlidit. Det beror på att man utgår från lagen när det inte finns testamente och då tar arvingar lika lott, vilket innebär att man delar lika på arvet (2 kap. 1 § ÄB).

Är dit och din makes gemensamma barn det enda barnet som din make har så kommer det barnet att få allt efter honom när han dör. Om du har dött innan och därför inte ärver före barnet (3 kap. 1 § ÄB) så får barnet ut arvet direkt, annars så får ert barn efterarvsrätt. Det innebär att man får ut arvet efter den ena föräldern när båda har avlidit.

När det kommer till hur mycket det barn som bara är ditt kommer att få ärva totalt sett vet jag inte. Har barnet rätt till arv från sin andra förälder så kommer ju ditt barn att få mer i arv än endast det som du lämnar efter dig.

Vill du fördela arvet mellan dina två barn mer lika så kan du upprätta ett testamente där du kan ge det ena barnet mer. Däremot har dina barn alltid rätt till sin laglott vilket är hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ÄB) vilket innebär att det finns begränsningar i hur mycket du kan testamentera bort till ett barn.

Sammanfattning

När du dör så kommer arvskiftet inte att räkna med ditt avlidna barn. Det barn som bara är ditt och som lever kommer enligt lagen att ärva korrekt.

Frågan är om du tycker att det barnet kommer få för lite och att du anser av den anledningen att det inte är korrekt. Om du vill justera så att det barnet får mer så får du upprätta ett testamente.

Hoppas att du fick svar på din fråga

Vänligen,

Kajsa SvenssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”