Arvsfördelning utan testamente

2019-05-30 i Arvsordning
FRÅGA
En fråga: En död moster 96 år utan testamente med ca 500 000 kr ska delas mellan oss arvingar. Vi: en åldrig syster utan barn 93 år, jag kvinna 74 år enda dotter till hennes döda halvsyster , ett syskonpar efter hennes avlidna syster Dvs 4 personer. Vi har försökt tolka lagen men tycker och tror olika. T ex ska åldrig moster tilldelas hälften av beloppet? Hur mycket ska vi ha var och en??? Tack på förhand Lena Lindqvist lena@tjugofyra.net
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arvsordningen finner man i Ärvdabalken (ÄB).

När någon avlider och de inte har något testamente ska deras barn ärva i första hand (2 kap 1 § ÄB). Om det inte finns några barn ska föräldrarna ärva. Om föräldrarna inte finns i livet ska deras barn dela på det som skulle tillfalla dem (det innebär att halvsyskon ärver bara den del av det som deras förälder skulle fått). (2 kap 2 § ÄB)

Om ett syskon eller halvsyskon inte finns i livet ärver deras barn. Jag kommer kalla föräldrarna, förälder 1 och förälder 2 och utgå från att halvsystern är dotter till förälder 1. Då har alltså förälder 1 tre barn medan förälder 2 har två barn.

Var förälder skulle fått halva arvet var, dvs 500 000 / 2 = 250 000. De 250 000 som skulle tillfalla förälder 1 ska delas mellan dennes tre barn, vilket resulterar i att vart och ett av barnen skulle få 250 000 / 3 = 83 000,33… var. De pengar som skulle tillfallit halvsystern som har ett barn, tillfaller istället det barnet. De pengar som skulle tillfallit systern med två barn ska delas mellan dessa barn, de få alltså 83000,33… / 2 = 41 000,66… var.

Det som skulle tillfallit förälder 2 ska delas lika mellan dennes två barn 250 000 / 2 = 125 000 var. Det som skulle tillfallit det avlida syskonet kommer istället tillfalla dennes två barn, de får då 125 000 / 2 = 62 500 var.

Totalt får alltså (avrundat):

Den kvarlevande systern: 83 000 + 125 000 = 208 000 kr

Dottern till den avlidna halvsystern (du): 83 000 kr

De två barnen till den sista systern: 42 000 + 62 000 = 104 000 kr var

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Carl Lohmander
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1231)
2019-09-20 Farbror ger pengar till endast 1 av sina syskonbarn, kan det bli rättsprocess?
2019-09-14 Är det jag eller våra barn som ärver efter min hustru?
2019-09-12 Avliden bröstarvinge
2019-09-11 Vad händer om en bröstarvinge avsäger sig sin rätt till arv?

Alla besvarade frågor (72930)