arvsfördelning till syskonbarn

2017-02-26 i Arvsordning
FRÅGA
Hej.En faster till min fru har gått bort och den bortgångne hade inga egna barn och heller inga föräldrar eller syskon i livet. De som finns i livet är 4 st syskonbarn i andra arvsklassen, dels min fru och hennes två bröder samt en dotter till ett annat syskon. Jag undrar om alla 4 ärver en fjärdedel var eller om min fru och hennes två bröder ärver varsin tredjedel av hälften och den fjärde personen ärver hälften?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Dessa regler finner du i ärvdabalken (ÄB). I det fall det finns bröstarvingar är det dem som ärver i första hand, det vill säga den avlidnes barn. Om det som i detta fall inte finns några barn går arvet vidare till den avlidnes föräldrar enligt 2 kap. 2 § 1 st. ÄB. Om inte heller föräldrarna är i livet går arvet vidare till deras barn, dvs den avlidnes syskon enligt 2 kap. 2 § 2 st. ÄB. I det fall det finns avlidna syskon träder deras eventuella barn in i deras ställe.

I detta fall innebär det att eftersom det fanns två syskon till den nu avlidne fastern får de syskonens grenar hälften var av arvet. Eftersom de syskonen inte är i livet idag faller arvet vidare till deras barn, vilket innebär att din fru och hennes bröder får dela på deras fars halva av arvet. Dottern till det tredje syskonet får därmed den andra hälften av arvet. Detta gäller förutsatt att det inte finns något testamente som säger annat.

Jag hoppas du känner att du fått svar på din fråga, om du har ytterligare funderingar är du varmt välkommen att åter vända dig till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Elin Nordeman
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1551)
2021-01-21 Vad händer om min pappa gifter sig innan han dör?
2021-01-19 Arvsrätt vid adoption
2021-01-18 Blir barnbarn arvingar om de inkluderas i arvlåtarens sista vilja?
2021-01-18 Rätt till arv efter avliden farbror

Alla besvarade frågor (88317)