Arvsfördelning särkullsbarn

2016-06-29 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej,Min pappa har gått bort och vi är 2 särkullsbarn samt 1 barn med efterlevande maka. Boet består av 100%- pappa innehar 50%, frun 50%. Av pappas 50% ärver frun något för egen del eller enbart 1/3 med fri förfoganderätt? Ärver vi 2 särkullsbarn 1/3 var av pappas 50%.
SVAR

Hej, jag beklagar sorgen.

Då din fråga rör arv finns bestämmelser som reglerar detta i ärvdabalken (ÄB), som du hittar här. Aktuella regler finns även i äktenskapsbalken (ÄktB) då det rör makes bortgång, som du hittar här.

Då en make dör upplöses äktenskapet och en bodelning ska göras, ÄktB 9:1. I bodelningen ska allt giftorättsgods ingå, utifrån din fråga förstår jag det som att all egendom i äktenskapet är giftorättsgods varför all egendomen delas mellan makarna, ÄktB 10:1.

Den avlidne makens barn har rätt till arv efter sin förälder och arvet ska då delas lika mellan barnen, ÄB 2:1. Då ni är tre syskon ärver ni var och en alltså en tredjedel av kvarlåtenskapen, alltså den del som enligt bodelningen avser arvet efter er pappa.

Då arvlåtaren är gift gäller dock att efterlevande make har rätt att ärva framför det efterlevande barnet, ÄB 3:1. Din pappas fru ärver därför det gemensamma barnets arvslott med fri förfoganderätt. Detta gäller dock inte särkullsbarn utan de har rätt att direkt ta del av sitt arv.

Däremot kan särkullsbarnen välja att göra ett så kallat arvsavstående till förmån för efterlevande maka och särkullsbarnen kommer då att få sitt arv efter sin bortgångna förälder först då efterlevande maka går bort, ÄB 3:9. Vid den första makens död räknar man då ut en kvotdel av arvet vilken sedan efterlevande make innehar med fri förfoganderätt, vilket innebär att man är fri att förfoga över egendomen under sin livstid men att man inte har rätt att testamentera bort den i sin tur, efterlevande maka får inte heller ge bort detta i gåva, ÄB 3:3. Att särkullsbarnen har rätt till en kvotdel innebär att det faktiska värdet av arvet kan förändras något jämfört med när kvoten räknades fram. Om någon arvsavståelse till förmån för efterlevande maka inte görs så ärver som ovan nämnt särkullsbarnen direkt.

Vidare kan även den så kallade basbeloppsregeln bli aktuell i detta fall beroende på hur stora tillgångarna är, ÄB 3:1 2st. Regeln innebär att din pappas fru har rätt att få tillgångar motsvarande fyra prisbasbelopp då man summerar den del hon får i bodelning samt arv efter sin make. Prisbasbeloppet 2016 är 44 300:- varför din pappas maka har rätt att få 177 200:- men i detta inkluderas alltså även det efterlevande maka får vid bodelningen. Detta gäller så långt det är möjligt, alltså så långt din pappas kvarlåtenskap räcker. Om denna bestämmelse blir aktuell i ert fall kan jag inte ta ställning till utifrån informationen i frågan.

Precis som du skriver kommer alltså frun ärva 1/3 av kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt då hon ärver det gemensamma barnets del, medan ni två särkullsbarn ärver 1/3 var av kvarlåtenskapen direkt i fall inte ovan nämnda basbeloppsregeln blir aktuell alternativt avstående av arv till förmån för efterlevande maka.

Hoppas att detta gav svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline.

MVH

Lisa Andersson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1129)
2021-01-22 Kan man begränsa särkullbarnens rätt till att få ut sitt arv direkt?
2021-01-19 Är det möjligt att genom äktenskapsförord och testamente göra särkullbarn arvlösa?
2021-01-17 Särkullbarns arvsrätt
2021-01-15 Fördelning av arv mellan efterlevande maka och särkullbarn

Alla besvarade frågor (88386)