Arvsfördelning och bodelning när avliden make inte äger något

Om min make går bort och hans särkullsbarn sedan tidigare ärver. Vad ärver denne då om min make ej står som ägare på något eller ej har några pengar på kontot? Vad räknas som gemensam egendom och vad ingår i dödsboet? Räknas mina egendomar Som jag står på samt mina konton in i dödsboet om min man går bort och som hans särkullsbarn får ta del av?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag att hänvisa till Ärvdabalk (1958:637), nedan kallad ÄB och Äktenskapsbalk (1987:230), nedan kallad ÄktB.

Allmänt

Huvudregeln gällande arv är att om den avlidne är gift så ska maken/makan ärva den avlidne. Det finns dock ett undantag och detta är om den avlidne har barn som inte är den efterlevande makens/makans barn (så kallade särkullbarn), då är det istället detta barn som ärver den avlidne/föräldern (3 kapitlet 1 § första stycket ÄB). I ditt fall är det alltså din makes särkullbarn som ärver din make när han går bort.

Hur bestäms arvet?

När din make avlider är huvudregeln att det ska göras en bodelning (9 kapitlet 1 § första stycket ÄktB). All er egendom, utom enskild egendom, kommer att läggas samman och sedan delas på två efter att eventuella skulder har dragits av (11 kapitlet 1-3 § ÄktB).

Det som ska ingå i bodelningen är det så kallade giftorättsgodset (10 kapitlet 1 § ÄktB). Giftorättsgods är all egendom som inte är enskild egendom (7 kapitlet 1 § ÄktB). I 7 kapitlet 2 § ÄktB finns en uppräkning över vad som är enskild egendom. För att det ska röra sig om enskild egendom behöver det ofta finnas ett papper på att egendomen ska vara enskild som t.ex. testamente, äktenskapsförord eller gåvobrev. Man kan alltså säga, om än lite förenklat, att all egendom utom enskild egendom ska ingå i bodelningen. Det kan röra sig om t.ex. bostad, bilar, pengar på konto, möbler och prylar. Du får dock räkna bort dina egna kläder och föremål som du endast använder för personligt bruk, liksom personliga presenter. Dessa kläder och föremål ska alltså inte räknas med i bodelningen (10 kapitlet 2 § ÄktB). Det som finns kvar är det som ska delas på två. Hälften får du och hälften ärver din makes barn.

Den egendom som du står på liksom dina konton ska alltså räknas in i bodelningen så länge detta inte är enskild egendom. I ditt fall är det ju dock inte så gynnsamt att göra en bodelning på det sätt som beskrivits ovan eftersom din make inte äger något, vilket i princip skulle innebära att du endast blir av med hälften av din egendom till din makes barn. I 12 kapitlet 2 § ÄktB finns det en bestämmelse som säger att du kan begära att varje person ska behålla sitt giftorättsgods. I så fall är det endast det som ni faktiskt äger tillsammans som ska ingå i bodelningen och som sedan ska delas lika. Om din make inte står som ägare på något eller att ni inte tillsammans står som ägare på något, alternativt att du står som ägare men tanken har varit att ni båda ska vara ägare och han har bidragit med pengar, så kan du helt enkelt behålla all din egendom utan att det ska ingå i en bodelning.

Sammanfattning och råd

Eftersom din make inte står som ägare på något och inte har några pengar på sitt konto är en vanlig bodelning inte så gynnsam för dig. Istället kan du begära att du ska behålla ditt eget giftorättsgods och han sitt. Denna begäran måste göras senast vid bodelningstillfället. Din makes eventuella tillgångar går till hans barn.

Hoppas du fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline.

Mvh

Sanna WallRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo