Arvsfördelning när endast kusiner och död makas systrar återfinns

2020-06-30 i Arvsordning
FRÅGA
En fråga om arv: när hustrun avlider ärver hennes äkta man alla hennes tillgångar, men vilka ärver maken den dag han avlider? Makarna har inga barn, ej heller några föräldrar i livet. Maken har inga syskon, men kusiner, hustrun har syskon.
SVAR

Hej och tack för att du valde lawline för din fråga!

Jag förstår din fråga som att du vill veta vem som ärver vem i ditt scenario. jag kommer endast utgå från den informationen jag har blivit given och kommer utgå från Ärvdabalken för att besvara din fråga.

Enligt 2:1 Ärvdabalken (ÄB) så framkommer det att bröstarvingar är dem som har förtur att ärva en död person. Detta innebär alltså att barn, barnbarn eller barnbarnsbarn har förtur till hela arvet. Dock säger 3:1 ÄB att maken till den döda gifta personen ska få överta all kvarlåtenskap när personen i fråga dör. Denna princip har företräde framför 2:1 ÄB. .

Enligt 2:2 ÄB så framkommer det att om inga bröstarvingar finns så ska föräldrarna få ta del av arvet. Om en av föräldrarna är döda, ska syskonen ärva den döda förälderns del, 2:2 ÄB andra stycket. Är ett av syskonen i sin tur döda, går arvet till det döda syskonens barn, 2:2 andra stycket ÄB.

2:3 ÄB anger att om föräldrar, syskon eller syskonbarn inte finns, ska mor- eller farföräldrar ärva i deras ställa. Om dessa är döda, ska i sin tur deras kvarlevande barn (syskonen till den dödes föräldrar) ärva. Är även dessa döda, stannar arvsordningen. Kusiner kan aldrig ärva utan pengarna går till allmänna arvsfonden.

3:2 ÄB anger att om kvarlevande arvsberättigad släkting enligt 2:1 eller 2:2 ÄB återfinns när efterlevande make har avlidit ska hälften av den kvarlevande makens egendom fördelas till denna.

Vad innebär detta för den döde maken? Detta innebär att i detta fall kan kusinerna inte få ärva honom, om inget testamente existerar. Hustrun har syskon som enligt 2:2 är berättigade till arv och enligt 3:2 ÄB ska få ta del av hustruns arv, vilket ska motsvara 50 % av efterlevande makes totala egendom. Kort och gott, makens kusiner får ingenting av makens egendom i arv, medan den döde hustruns syskon får 50 % av arvet.

Oscar Rudén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1530)
2020-12-01 Frågor om vem som har rätt att ärva
2020-11-30 bodelning och arvsrätt vid ensambarn
2020-11-30 skatt vid bodelning?
2020-11-30 Vad händer med en persons arv om det inte finns något testamente?

Alla besvarade frågor (86898)