Arvsfördelning mellan särkullbarn, styvbarn och make vid andre makens död

Jag är änkling och äger en fastighet som jag och min bortgångna fru har köpt gemensamt.

Vi har 3 gemensamma barn.

Nu har jag träffat en ny kvinna som också har 3 barn sen tidigare förhållande och vi funderar på att gifta oss.

Vad händer med arven om jag dör först, fördelningen mellan mina barn, min nya fru och hennes barn?

Eller om min nya fru dör före mig?

Tacksam för svar

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du undrar vad som händer med arvsfördelningen mellan dina barn, din nya fru och hennes barn, om ni gifter er och du dör först. Respektive om din nya fru dör först.

Reglerna kring arvsrätt och äktenskap hittar du i äktenskapsbalken (ÄktB) och ärvdabalken (ÄB)

Äktenskapet

Vid äktenskap är huvudregeln att all egendom som ni makar äger inklusive din fastighet blir ert gemensamma giftorättsgods. (7 kap 1 § ÄktB) Om du skulle dö först genomförs en bodelning där era gemensamma egendomar (giftorättsgodset) förenklat läggs samman och delas på två efter det att man gjort avdrag för eventuella skulder (1 kap 5 §, 9 kap 1 §, 11 kap 3 § ÄktB). Den ena halvan blir din frus genom äktenskapet och den andra delen är kvarlåtenskapen- arvedelen- som tillfaller dina tre biologiska barn (3 kap 1 § ÄB)

Arvsfördelningen

Din nya frus barn får ingen arvsrätt efter dig på samma sätt som dina barn inte får arvsrätt efter din nya fru. Dina tre barn delar lika på arvedelen och ärver 1/3 var (2 kap 1 § ÄB). Som särkullbarn har de rätt att få ut sitt arv direkt vid din död. Men de kan också välja- gemensamt eller enskilt- att avstå från att hämta ut sin arvslott till förmån för din nya fru. Då får hon deras arvedel med fri förfoganderätt och de får istället ut den arvedelen efter dig vid hennes död (3 kap 1 §, 2 §, 9 § ÄB).

Det finns också en skyddsbestämmelse för efterlevande make som blir tillämplig om delen som tillfaller din nya fru genom äktenskapet vid bodelningen understiger fyra prisbasbelopp. År 2016 är prisbasbeloppet 44 300 kronor vilket innebär att delen skulle behöva understiga 177 200 kronor för att göra regeln tillämplig. Om så är fallet så har din nya fru rätt att ur kvarlåtenskapen efter dig, så långt kvarlåtenskapen räcker, få egendom så att hon tillsammans med den som hon fick vid bodelningen får egendom som motsvarar 177 200 kr (3 kap 1 § 2 st ÄB). Storleken på dina barns arvedel skulle då minska med motsvarande summa.

Som du förstår gäller samma regler för din fru och hennes barn om hon istället skulle dö först.

Giftermål eller inte?

Sammanfattningsvis så får alltså vid din död din nya fru genom äktenskapet hälften av era samlade egendomar. Den andra hälften tillfaller dina barn genom arv. Beroende på hur stora era förmögenhetsmassor är, så kan barnens arvedel således bli både större och mindre genom ditt äktenskap.

Äktenskapet ger respektive make visst ekonomiskt skydd i det att ni automatiskt säkras rätten till hälften av era samlade egendomar vid den andres bortgång.

Om ni väljer att förbli sambos så får ni inte automatiskt hälften av sambons samlade egendomar vid den andres bortgång utan som utgångspunkt delar man bara på samboegendomen dvs bostaden och möbler osv, och detta under förutsättning att den egendomen förvärvats för gemensam användning. Övriga egendomar ärver de egna barnen.

Som du ser så löser äktenskap automatiskt många juridiska bitar åt er -beroende på vad ni är ute efter såklart- och ni kan också själva reglera hur ni vill ha det genom äktenskapsförord. Väljer ni att inte gifta er så kan ni reglera vad som skall gälla med hjälp av samboavtal. Ni kan också använda er av testamente. Vill ni ha hjälp med att reglera vad som skall gälla just för er, så föreslår jag att ni kontaktar en jurist. Till exempel så kan ni mejla info@lawline.se så hjälper våra jurister er till konkurrensmässiga priser.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen

Josefine DahlqvistRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”