Arvsfördelning mellan särkullbarn och efterlevande maka

2016-05-06 i Arvsordning
FRÅGA
Hej, Jag känner fortfarande inte att jag har fått svar på min fråga när det gäller arv efter min far. Som jag har alltid uppfattat det så ärver efterlevande maka/e hälften efter den bortgångne och bröstarvingar får dela på andra hälften. Därför vet jag inte hur jag ska tolka ert svar angående detta. Som jag uppfattar ert svar så ärver jag och min bror allt efter vår far och hans fru ingenting förutom basprisbelopp eftersom hon inte är vår biologiske mor, och att hennes barn i vilket som helst inte ärver något då de inte är min bortgångnes barn biologiska förälder. Eller gäller det att hon ärver hälften och att jag och min bror ärver andra hälften. Med vänlig hälsning.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelserna om arv finner du i ärvdabalken (ÄB). Arvsberättigade enligt denna lag är i första hand arvlåtarens barn, bröstarvingar, enligt 2 kap. 1 § ÄB. Arvlåtarens barn ärver då en lika stor del, vilket innebär att du och din bror ärver 50 % var av kvarlåtenskapen.

Make/maka ärver bara om bröstarvingen är parets gemensamma barn. Makar har ingen arvsrätt. Om arvlåtarens barn inte är den efterlevande makens bröstarvingar ärver maken/makan inte. Det ovan sagda framgår av 3 kap. 1 § ÄB. Särkullbarnen kan dock avstå från sin rätt till förmån för den efterlevande maken enligt 3 kap. 9 § ÄB. Den efterlevande maken har en rätt att få ut ett värde motsvarande fyra prisbasbelopp innan särkullbarnen, detta enligt 3 kap. 1 § 2 st. ÄB. I de fyra prisbasbeloppen inkluderas det maken har fått vid en bodelning/makens enskilda egendom.

Sammanfattningsvis kan det konstaterats att du och din bror ärver er far, hälften vardera. Din fars fru ärver inte men kan få ett värde av fyra prisbasbelopp.

Hoppas svaret var till någon hjälp!
Vänligen,

Azra Huzejrovic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1623)
2021-06-19 Vem ärver faster, som är ogift och inte har några barn?
2021-06-16 Ärver min döde sons änka mig?
2021-06-14 Vem ärver barnlöst syskon?
2021-06-13 Ärver halvsyskon när förälder är avliden?

Alla besvarade frågor (93336)